Nieuws

Impactteam wil dat scholen straks met vertrouwen kiezen voor effectieve verbeteraanpakken

Nog voordat er sprake was van een Nationaal programma onderwijs na corona, zette de PO-Raad in januari het Impactteam Corona en Onderwijskwaliteit op. Wat dat Impactteam nu doet en wat ze hopen te bereiken vertellen wetenschapper Lotte Henrichs en bestuurder Karen Peters. ,,Zelf plannen maken en in professionalisering investeren, daar geloof ik in. Met de blik op de lange termijn.”

‘Bij mij werkt dit niet’

Het Impactteam bestaat uit tien wetenschappers en bestuurders die de PO-Raad gevraagd en ongevraagd advies geven over de gevolgen van de coronacrisis in het onderwijs én bewezen succesvolle ingrepen. STEV-bestuurder Karen Peters is één van de leden. Met haar wetenschappelijke achtergrond worden er naar haar smaak te weinig evidence-informed beslissingen genomen in de onderwijspraktijk. Het kost ook moeite om zo te werken, weet ze. ,,Ik hoor collega’s zeggen: ik heb het geprobeerd, maar het werkt bij mij niet. Nee dat kan kloppen, want de wetenschap generaliseert. Belangrijk is dat je de vertaalslag maakt van het onderzoek naar jouw eigen (onderwijs)situatie.” Daar ziet ze haar rol in het Impactteam. ,,Dat ik kan zeggen: hoe maken we dit nou praktisch? Als Impactteam bewegen we van strategisch naar operationeel niveau.”

Elkaar vasthouden

Precies dat was voor Lotte Henrichs (als wetenschapper en docent verbonden aan de UU en de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht) reden om deel te nemen. Ze maakt zich altijd al druk over het steviger verbinden van onderwijsonderzoek aan onderwijspraktijk. ,,Ik wil als wetenschapper niet zeggen hoe het moet, maar zorgen dat mensen geïnformeerd zijn.”

En daar valt nog een slag te maken, constateert de onderzoeker. ,,Niet iedereen weet bewezen effectieve interventies te vinden. Zeker bij kleinere schoolbesturen zie je vaker dat mensen iets op intuïtie proberen of dat een team afhankelijk is van een enthousiaste leerkracht die zich ergens in verdiept. Van het Impactteam verwacht ik dat we elkaar een beetje vasthouden en echt gezamenlijk tot adviezen komen.”

Een zak geld

Doelend op het Nationaal Programma Onderwijs zeggen beiden dat het onderwijs er met een grote zak geld alleen niet is. Juist daarom is zo’n Impactteam van waarde. Henrichs: ,,Als je de NPO-middelen wilt gebruiken voor extra handen in de school, maar je weet niet waar je die vandaan kunt halen, wat kun je dan? Op dat soort vragen willen we antwoorden formuleren.” Peters wijst op de lange termijn: ,,Het geld dat we nu krijgen moet tot duurzame verbetering leiden. Daarom willen we eerst het doel helder hebben en vervolgens terugredeneren om samen met de teams te beslissen hoe dat geld moet worden ingezet."

Advies voor de zomer

Het Impactteam richt zich op het primair onderwijs en heeft zich opgedeeld in drie groepen. Die houden zich bezig met achtereenvolgens het in beeld krijgen van de leerlingen (wie liep vertraging op, wie winst en waarom?), effectieve interventies en zorgen dat scholen met alle diversiteit die er is bewust, onderbouwd en effectief implementeren. Op elk thema leveren bestuurders en wetenschappers vanuit hun kennis en ervaring een bijdrage en die worden getoetst in de ‘grote groep’. ,,Convergeren divergeren, dat is het”, zegt Peters.

Enkele onderzoekers uit het Impactteam zitten ook in het Onderwijs OMT, dat werkt aan adviezen die voor alle sectoren bruikbaar zijn.

Duurzame verbetering

Peters benadrukt dat het niet om een lineair proces gaat. ,,Je kunt niet A doen en er komt B uit. Bij elke situatie spelen lokale omstandigheden een rol. Er zitten bovendien probleemfactoren in het systeem: op de ene plek het lerarentekort, op de andere teruglopende leerlingenaantallen. En dan heb ik het nog niet eens over de thuissituatie leerlingen. Was het maar zo simpel dat je met een zomerschool alles hebt geregeld. Het probleem is groter dan: hij kan even niet klokkijken.”

De bestuurder gelooft dat dit een momentum is dat de sector echt kan aangrijpen om tot een duurzame verbetering te komen. ,,Zelf plannen maken en in professionalisering investeren, daar geloof ik in. Met de blik op de lange termijn: Dus niet die leerling beter leren rekenen, maar de leerkracht verder versterken zodat die naar de toekomst toe in die professionele rol kan werken.”

Kiezen met vertrouwen

Zowel de bestuurder als de wetenschapper willen dat onderwijsbesturen deze zomer een goede keuze kunnen maken voor een interventie en zich ook gesteund voelen om de vertaalslag te maken. ,,Het werk van het Impactteam moet bestuurders en schoolleiders uitzoekwerk schelen”, zegt Henrichs. ,,Dat zij sneller en met het volste vertrouwen kunnen kiezen. Het is niet nodig om nu het wiel uit te vinden.”