Nieuws

Inspectie: Resultaten Eindtoets 2021 tellen niet mee bij beoordeling scholen

De onderwijsresultaten van dit schooljaar worden niet gebruikt bij het vormen van een oordeel over scholen, volgend jaar. Dat maakte de Onderwijsinspectie vandaag bekend. In gesprekken met OCW en de Inspectie benadrukte de PO-Raad de afgelopen periode dat de eindtoets dit jaar niet gebruikt kan worden om scholen te beoordelen.  

,,De PO-Raad heeft bij de Inspectie kenbaar gemaakt dat dit zeker geen gewoon schooljaar is", zegt Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad. ,,Het is goed om vast te stellen dat de Inspectie hier rekening mee houdt en de onderwijsresultaten, en dus de eindtoetsscores, van dit jaar niet meewegen in de beoordeling van scholen, volgend jaar. Leerlingen hebben zich in verschillende mate verder kunnen ontwikkelen in de periode van thuisonderwijs. Opgelopen vertraging in de leergroei is niet de schuld van scholen, maar wel hun zorg. Deze beslissing van de inspectie biedt scholen comfort bij het afnemen van de eindtoets 2021. Ze kunnen die gebruiken als onafhankelijk gegeven en om te zien waar een individuele leerling staat.” 

Ongewoon schooljaar 

De eindtoets wordt normaal gesproken gebruikt voor vier doelen: het schooladvies, als formatief instrument, om de onderwijsresultaten van individuele scholen in beeld te brengen en als stelselpeiling. Maar we zitten in een ongewoon schooljaar waarin leerlingen wekenlang thuisonderwijs kregen. Het is daarom niet mogelijk om individuele scholen te beoordelen op basis van hun eindtoetsresultaten 2021. De Inspectie maakt vandaag dus duidelijk volgend jaar geen oordelen over scholen uit te spreken op basis van de onderwijsresultaten van dit schooljaar.  

Of en hoe de onderwijsresultaten worden meegeteld in de gemiddelde opbrengsten over drie jaar, is onder meer afhankelijk van hoe de pandemie zich ontwikkelt, aldus de Inspectie. De onderwijsresultaten van dit schooljaar worden door de Inspectie wel gebruikt om tot een landelijk beeld te komen.  

Toets als formatief instrument 

De eindtoets van dit jaar is door individuele scholen te gebruiken als formatief instrument en bij de warme overdracht van het po naar het vo. We kunnen dit jaar niet van alle leerlingen verwachten dat zij op de toets optimaal presteren. De PO-Raad heeft de zorg dat de eindtoets voor een groep kwetsbare leerlingen de rol van kansenvergroter niet kan pakken. Een passend, kansrijk schooladvies is voor hen belangrijker dan ooit.  

Beoordeling resultaten dit jaar 

Vorig schooljaar (2019/2020) werd de eindtoets helemaal niet afgenomen. De Inspectie besloot daarop dit jaar het oordeel onvoldoende op OR1 niet te geven. Je leest hier hoe de Inspectie de resultaten dit jaar beoordeelt