Nieuws

Kabinet schetst hoofdlijnen ‘masterplan basisvaardigheden’

Er komt een masterplan gericht op verbetering van de basisvaardigheden. Dit schrijft minister Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. De PO-Raad vindt dat scholen een belangrijke stem moeten hebben in de verdere uitwerking en zal de komende periode ook het gesprek met haar leden aangaan. 

Lange- en korte termijn aanpak

Met het masterplan investeert het kabinet structureel 1 miljard euro per jaar in taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in het funderend onderwijs. 
De volgende vijf pijlers staan in het masterplan centraal:

  • extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren;
  • kennis en beschikbaarheid van effectieve leermiddelen; 
  • een goede aansluiting en gedeelde verantwoordelijkheid tussen school en omgeving (ouders, kinderopvang, bibliotheken);
  • door middel van onderzoek en monitoring goed zicht krijgen op de resultaten van basisvaardigheden en effectieve interventies;
  • het ontwikkelen van een goed, landelijk curriculum, zodat het onderwijs een heldere opdracht heeft.

Naast deze aanpak op de lange termijn stelt de minister ook subsidie ter beschikking voor scholen die op de korte termijn aan de slag willen met het verbeteren van de basisvaardigheden. Deze subsidiemaatregel wordt naar verwachting na de zomervakantie opengesteld. Een selecte groep scholen kan daarbij de hulp inschakelen van zogenoemde basisteams van experts en ondersteuners. Deze teams bieden kennis, extra handen en hulp op school. Wat betreft de basisteams, vindt de PO-Raad het van belang dat geleerd wordt van de ervaringen van het programma ‘Goed Worden Goed Blijven’. Met dit programma zijn honderden scholen geholpen met het verbeteren hun onderwijskwaliteit. 

In aanloop naar het masterplan heeft de PO-Raad steeds het belang van randvoorwaarden benadrukt evenals een goede aansluiting op bestaande trajecten, zoals de curriculumherziening. Freddy Weima, voorzitter PO-Raad: ,,Wij willen dat het onderwijs zich kan concentreren op dat wat echt belangrijk is en dat een masterplan overladenheid voorkomt. Ook is het belangrijk dat er continu getoetst wordt op haalbaarheid en neveneffecten. Het onderwijs kampt immers met enorme personeelstekorten en nieuwe plannen moeten het onderwijs niet verkrampen.”

Samen voor goed onderwijs voor ieder kind

Ook heeft de PO-Raad continu gehamerd op een brede samenwerking met de sector. Weima: ,,De afgelopen tijd hebben wij laten zien dat we als sector veel kunnen bereiken als we de handen ineenslaan en samenwerken. Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, ouders en de minister staan allemaal voor hetzelfde doel: zo goed mogelijk onderwijs bieden aan alle leerlingen. Wij vinden het daarom belangrijk deze succesvolle samenwerking vast te houden.” De PO-Raad is benieuwd naar de reactie van haar leden op het masterplan. Zij ontvangen vandaag een vragenlijst per e-mail. 

Meer informatie?

Download de Kamerbrief over Masterplan Basisvaardigheden.
 

 

Design thinking leraren aan tafel

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten