Nieuws

'LeerKRACHT-aanpak geeft onderwijskwaliteit een boost'

Op scholen die werken met de zogenoemde leerKRACHT aanpak ontstaat binnen een jaar een lerende cultuur. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek van Oberon en de Universiteit Utrecht, in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Zo’n cultuur, waarin leraren van elkaar leren en met leerlingen en schoolleiders samen het onderwijs verbeteren, kan een positief effect hebben op de onderwijskwaliteit.

De aanpak draagt er onder meer aan bij dat de scholen toetsgegevens gebruiken voor het verbeteren van de lespraktijk en dat leraren samenwerken aan hun lessen. Ook hebben leraren en schoolleiders een lerende houding en gebruikt de schoolleider onderzoek om leiding te geven.

Een dergelijke cultuur is van belang voor goed en beter onderwijs, stelde ook de Inspectie van het Onderwijs in april in De Staat van het Onderwijs. De afgelopen jaren daalde juist de onderwijskwaliteit. Deze staat door het lerarentekort verder onder druk.

Voor het onderzoek werden 118 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo onder de loep genomen.

Lees het hele bericht hier.