Nieuws

Leescoalitie roept op tot ambitieus leesoffensief

2,5 miljoen Nederlanders zijn onvoldoende leesvaardig om succesvol deel te nemen aan onze samenleving. En aan ons allemaal de opdracht om daar wat aan te doen. Vandaag ontvingen de ministers van onderwijs de Oproep tot een ambitieus leesoffensief. Een initiatief van de Leescoalitie dat met onder meer de PO-Raad is afgestemd. Want alleen samen komen we tot een gestructureerde, doelgerichte aanpak van de leesproblematiek en vergroten we de kansengelijkheid in schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt.

Achterstand

Al jarenlang laten internationale onderzoeken zien dat het niet goed gaat met het lezen in Nederland. Een kwart van onze 15-jarigen bijvoorbeeld, is onvoldoende leesvaardig om zelfstandig mee te doen aan de maatschappij. Niet of nauwelijks kunnen lezen maakt dat leerlingen al vroeg op achterstand komen.

In het primair onderwijs halen bijna alle kinderen het fundamentele leesniveau, maar dat blijkt niet voor alle leerlingen een garantie om het onderwijssysteem voldoende leesvaardig te laten verlaten.

Gezamenlijke aanpak

Geletterdheid is een kernfunctie van ons stelsel en cruciaal met oog op kansengelijkheid. Maar het leesniveau verbeteren en leesplezier verhogen kan het onderwijs niet alleen. ,,Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak van onder andere bibliotheken, onderwijs, ouders, kinderopvang en kinderboekenschrijvers”, zegt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad. ,,We moeten sámen optrekken, daarom is dit manifest zo’n mooi initiatief. Het kijkt met een brede blik hoe we de leesvaardigheid kunnen verbeteren. Iedereen moet zijn steentje bijdragen vanuit de eigen expertise. Als PO-Raad zetten we ons bijvoorbeeld in om de samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en bibliotheken te versterken."

Stevige ambities

In het Manifest wordt een visie op de toekomst gepresenteerd. Die beslaat drie stevige ambities:

  1. Elke leerling verlaat de school (po, vo en mbo) met voldoende leesniveau
  2. Alle (aanstaande) leraren (van po tot pabo) en onderwijsassistenten zijn voldoende toegerust om goed en motiverend leesonderwijs te geven; pedagogisch medewerkers weten hoe ze leesbevorderend moeten werken.
  3. De kunst van het lezen is een zorg voor iedereen en behoeft structurele aandacht. Het vormt de basis van een goed functionerende samenleving.

Deze gezamenlijke aanpak vraagt om forse en structurele investeringen. Het leesoffensief moet in de volle breedte en lengte worden ingezet.

Minister Van Engelshoven noemde het geweldig om te zien dat er het afgelopen jaar zoveel gebeurd is en de samenwerking wordt opgezocht om betere leesvaardigheid en meer leesplezier te creëren. ,,We nemen dit onderwerp heel serieus, en we gaan hier graag verder over in gesprek.”