Nieuws

Meer focus op basisvaardigheden in nieuwe onderzoekskaders inspectie 

Vanaf 1 augustus 2023 zijn de nieuwe onderzoekskaders van kracht. Hiermee kan de inspectie zich in het toezicht scherper focussen op taal, rekenen en burgerschap. De PO-Raad onderstreept het belang van het versterken van de basisvaardigheden maar heeft ook een aantal aandachtspunten.  

De grootste wijziging is de toevoeging van een nieuwe standaard ‘Basisvaardigheden’ (OP0). De inspectie kijkt in deze standaard naar het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. Vanaf schooljaar 2024/2025 krijgt de nieuwe standaard het gewicht van een kernstandaard. Dit betekent scholen aan deze standaard moeten voldoen om een voldoende oordeel te krijgen.  

Vooropgesteld: ook de PO-Raad vindt dat er werk aan de winkel is rondom de basisvaardigheden. Dit sluit aan bij onze Strategische Agenda en ook diverse leden zijn hier volop mee aan de slag. Bijvoorbeeld in de Verenigingscommissie Onderwijskwaliteit, maar ook de Adviesgroep Basisvaardigheden, die recent een advies voor schoolbesturen heeft gelanceerd.  
 
Bij het duurzaam verbeteren van de onderwijskwaliteit ziet de sectorvereniging ook een knelpunt. Het aantal wijzigingen in het toezichtskader neemt toe. Een ongewenste ontwikkeling die haar doel voorbijschiet. Juist een stabiel kader helpt scholen om duurzaam te koersen op verbetering van de onderwijskwaliteit.    

PO-Raad benadrukt belang van samenhang 

In aanloop naar het nieuwe onderzoekskader heeft de PO-Raad haar zorg geuit over het apart formuleren van een standaard basisvaardigheden. Goed onderwijs is breder dan uitsluitend de basisvaardigheden. De PO-Raad heeft er dan ook voor gepleit dat het toezicht op de basisvaardigheden in samenhang bezien moet worden. Ook hebben we benadrukt dat het toezicht op burgerschap in de praktijk tot veel onduidelijkheid leidt. In het Netwerk Inspectietoezicht delen we praktijkervaringen onze leden met de inspectie.    

Kernstandaard vanaf schooljaar 2024/2025 

Het onderzoekskader basisvaardigheden (OP0) wordt per 1 augustus 2024 een kernstandaard: een onvoldoende op de basisvaardigheden betekent een eindoordeel onvoldoende op schoolniveau. Tussen 1 augustus 2023 en 1 augustus 2024 neemt de inspectie het mee, maar wordt het niet meegenomen in het eindoordeel. 

Meer informatie? 

Bekijk het overzicht van alle wijzigingen op de website van de inspectie. Ook heeft de inspectie het voornemen om bij de start van het nieuwe schooljaar een webinar te organiseren over de aanpassingen in het onderzoekskader. De PO-Raad informeert je via de website zodra hier meer over bekend is.  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten