Nieuws

Meer informatie over controle gewichtenregeling

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert accountantskantoor Deloitte sinds 15 september 2015 een nieuwe controle uit op de toepassing van de gewichtenregeling door basisscholen. Meer informatie over de controle op de gewichtenregeling is nu te vinden op de website van de Onderwijsinspectie, die de controle aanstuurt. 

De PO-Raad berichtte recent al uitgebreid op Mijn PO-Raad over de controle op de gewichtenregeling en het overleg dat zij hierover voerde met De Haagse Scholen, OCW, Onderwijsinspectie en DUO.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten