Nieuws

Meer informatie over controle gewichtenregeling

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert accountantskantoor Deloitte sinds 15 september 2015 een nieuwe controle uit op de toepassing van de gewichtenregeling door basisscholen. Meer informatie over de controle op de gewichtenregeling is nu te vinden op de website van de Onderwijsinspectie, die de controle aanstuurt. 

De PO-Raad berichtte recent al uitgebreid op Mijn PO-Raad over de controle op de gewichtenregeling en het overleg dat zij hierover voerde met De Haagse Scholen, OCW, Onderwijsinspectie en DUO.