Nieuws

‘Menukaart’ met effectieve interventies NPO beschikbaar

Een menukaart met 24 bewezen effectieve of aannemelijke maatregelen is op 10 mei 2021 gelanceerd door het ministerie van OCW. Scholen kunnen de maatregelen gebruiken bij het invullen van hun eigen schoolplan in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs na corona (NPO). De menukaart en meer informatie over het NPO zijn te vinden op een nieuwe website.

De teams hebben de afgelopen tijd een scan van hun school gedaan. Daarmee hebben ze een beeld van hoe de leerlingen ervoor staan en van wat nodig is om eventuele leer- en ontwikkelvertragingen als gevolg van de coronapandemie te herstellen. De teams kunnen nu doelen formuleren en passende interventies kiezen. Om scholen te ondersteunen bij de keuze voor de aanpak heeft OCW een breed scala aan interventies verzameld op de zogenaamde menukaart met verwijzingen naar achterliggende (review)studies. Met de menukaart krijgen scholen ook inspiratie voor het zetten van de stap van analyse naar aanpak.

Bedragen nog onbekend

Welk exact bedrag een school via het NPO kan ontvangen en hoe het onderwijs daarover verantwoording aflegt, is nog niet bekend. OCW heeft toegezegd dat daar in juni duidelijk over komt. De PO-Raad heeft onlangs op een rij gezet wat er al wel bekend is over de financiering en verantwoording van het NPO.

Na de zomer zal het ministerie de menukaart verder uitbreiden en aanvullen. Ook wordt een kenniscommunity ingericht. De interventies van de kaart zijn bedoeld voor alle onderwijssoorten in het funderend onderwijs: (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Meerjarige investeringsagenda nodig

Het Nationaal Programma Onderwijs stelt scholen en schoolbesturen in staat om de impact van de coronacrisis op de ontwikkeling van leerlingen aan te pakken. De coronacrisis heeft echter ook de bestaande kwetsbaarheden en knelpunten in het onderwijs zichtbaarder gemaakt dan ooit. De PO-Raad ziet het NPO graag als de start van een gezamenlijke langetermijnagenda. De sectororganisatie vraagt aan een nieuw kabinet om te investeren in een meerjarige investeringsagenda voor het onderwijs.