Nieuws

Minister maakt vaart met aanpak basisvaardigheden

De herziening van het curriculum in het funderend onderwijs wordt zo opgeknipt  dat de basisvaardigheden taal, rekenen, digitale vaardigheden en burgerschap dit jaar al worden aangepakt. Dat blijkt uit een brief van minister Wiersma aan de Tweede Kamer.

Tijdens het curriculumdebat van 6 april 2022 zegde minister Wiersma al toe om de mogelijkheid te verkennen om de herziening op te knippen en een versnelling aan te brengen voor taal en rekenen. In januari 2023 wordt gekeken of het proces op koers ligt. Dan worden de kerndoelen van andere leergebieden ook bijgesteld.

SLO stelt teams samen

De minister heeft SLO de opdracht gegeven om samen met het onderwijsveld concrete kerndoelen voor de basisvaardigheden te ontwikkelen. Nog voor de zomervakantie worden er teams van leraren en experts samengesteld. Deze teams gaan aan de slag met het actualiseren van de kerndoelen Nederlands en rekenen-wiskunde en met de bijstelling van het referentiekader Taal en Rekenen. Na de zomer volgen de kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid. 

SLO heeft de werving voor de teams van leraren en vakexperts inmiddels opgestart. Ook zoekt het SLO voor het aansturen van het team Nederlands en het team rekenen-wiskunde een procesregisseur

Overladenheid curriculum terugdringen

De PO-Raad is verheugd dat de curriculumherziening eindelijk voortgang kent. Een geactualiseerd concreet curriculum is hard nodig. Doordat er nu gekozen is voor een gefaseerde aanpak, is het belangrijk dat men oog houdt voor de samenhang tussen kerndoelen om daarmee de overladenheid van het huidige curriculum terug te dringen. 

Jongentje en meisje overleggen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten