Nieuws

Ministers willen sneller ingrijpen bij ernstige problemen op scholen

Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven willen eerder kunnen ingrijpen als het onderwijs op scholen niet in de haak is. In een brief aan de Tweede Kamer doen ze hiertoe diverse voorstellen.

Zo willen de bewindslieden:

  • In ‘spoedeisende gevallen’ waarbij vermoeden van wanbeheer is, een tijdelijke aanwijzing kunnen geven. Dat wil zeggen, dat de minister aangeeft welke verbetermaatregelen het betreffende schoolbestuur moet nemen en dat de inspectie vervolgens sancties mag opleggen als hieraan geen gehoor wordt gegeven. Ze willen deze aanwijzing ook sneller kunnen geven;
  • De definitie van wanbeheer uitbreiden zodat hieronder ook valt: ernstige nalatigheid door het bestuur of intern toezicht waardoor er op een of meerdere scholen ernstige problemen met de onderwijskwaliteit ontstaan.
  • Grotere bedragen op de bekostiging kunnen inhouden bij voortdurende of ernstige overtredingen van wettelijke voorschriften;
  • De gronden voor beëindiging van de bekostiging uitbreiden met situaties waarin sprake is van structurele strijd met de burgerschapsopdracht of de sociale veiligheid.

De maatregelen geven de ministers meer armslag in ‘uitzonderlijke situaties’ waarbij de deugdelijkheidseisen in het geding zijn, schrijven ze in de brief. Nu kunnen ze ‘niet snel en adequaat genoeg ingrijpen’, zoals bij de misstanden op het VMBO Maastricht die eind vorig jaar aan het licht kwamen. De diploma’s van 354 leerlingen werden daardoor ongeldig verklaard.
De komende tijd zullen Slob en Van Engelshoven de maatregelen verder uitwerken.

De PO-Raad onderschrijft het belang dat kan worden ingegrepen bij ernstige problemen op scholen.