Nieuws

Nieuw advies over aanvullend onderwijs op komst

De PO-Raad en de VO-raad gaan met minister Wiersma  duidelijker adviseren over aanvullend onderwijsaanbod. Kort voor het einde van dit schooljaar ontvangen schoolbesturen en schoolleiders daarover een brief.

Minister Wiersma heeft de Tweede Kamer daar deze week over geïnformeerd, deels ook omdat de richtlijnen worden bijgesteld op verzoek van Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks), Peter Kwint (SP) en Olaf Ephraim (Groep Van Haga).

De PO-Raad is tevreden over het constructieve gesprek hierover met het ministerie van OCW.  ,,We zijn eerlijk gezegd dus een beetje verbaasd over de passage waarin de minister een ‘verschil in opvatting’ met de PO-Raad suggereert,’’ zegt PO-Raadvoorzitter Freddy Weima. ,,Wat ons betreft waren we gewoon in gesprek over een thema waarover we het op hoofdlijnen eens zijn, maar hing een en ander nog op toon en timing. Dat lijkt mij niet meer dan normaal.’’

Lerares helpt leerlinge met tekenen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten