Nieuws

Nieuwe handreiking: welke ruimte hebben scholen bij vormgeven schoolplan?

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs hebben de brochure 'Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid’ gepubliceerd. Hierin wordt voor scholen op een rij gezet welke ruimte er is bij de opzet en vormgeving van het schoolplan.

Een schoolplan moet inzicht geven in waar de school de komende jaren op inzet (visie en ambities) en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft (aanpak). Scholen voor funderend onderwijs zijn wettelijk verplicht om een schoolplan op te stellen en dit naar de Inspectie van het Onderwijs te sturen. Het schoolplan is in de allereerste plaats een document ván en vóór de school en daarnaast een belangrijk aanknopingspunt voor de inspectie om met het schoolbestuur en de school in gesprek te gaan.

Voor scholen is nog niet altijd duidelijk wat allemaal mogelijk is als het gaat om het opstellen van zo’n schoolplan. De brochure laat daarom waar dat de regelgeving ruimte biedt om een ‘schooleigen’ invulling te geven aan het schoolplan.

Zo mogen scholen zelf bepalen of zij werken met een eenvoudig en handzaam schoolplan, of juist met een uitgebreider plan. In de wet staat welke onderwerpen aan de orde moeten komen in het schoolplan; de vormgeving is echter helemaal vrij. Daarnaast hoeft het schoolplan niet altijd een periode van vier jaar te beslaan, het mag ook een kortere doorlooptijd hebben.