Nieuws

Nieuwe ronde subsidies basisvaardigheden, nog geen structurele middelen 

Het kabinet stelt 108 miljoen extra beschikbaar voor het verbeteren van de basisvaardigheden in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De PO-Raad onderstreept het belang van investeringen in de basisvaardigheden maar plaatst kanttekeningen bij de manier waarop.   

Voorzitter PO-Raad Freddy Weima: ,,Laat ik vooropstellen dat we dankbaar zijn voor de hoeveelheid geld. Maar als je het onderwijs in de volle breedte duurzaam wilt verbeteren zul je toe moeten werken naar structurele financiering voor álle scholen. Bovendien ligt het kortetermijneffect op de loer. Wij willen juist dat scholen op duurzame wijze kunnen werken aan basisvaardigheden en onderwijskwaliteit, in plaats van ze tijdelijk te helpen in de vorm van een subsidie.”  

Over de subsidie

Zo’n 2.200 scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen voor de subsidie in aanmerking komen. Zij ontvangen gedurende twee jaar 500 euro per leerling per jaar. Dat geld moet worden besteed aan bewezen effectieve oplossingen, zoals extra lessen in kleinere groepjes, stimuleren van lezen, bijscholing van leraren of nieuwe lesmethodes. Toekenning vindt plaats op basis van gegevens van de Inspectie van het Onderwijs en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  

Ondanks dat deze tweede ronde, in tegenstelling tot de eerste, niet via een loting wordt verdeeld blijft de PO-Raad kritisch op de toekenning. Landelijke indicatoren bieden geen garantie dat het geld daar terecht komt waar dit het meest nodig is. Hoe dan wel? Door schoolbesturen, schoolleiders en teams in samenspraak met de medezeggenschap de ruimte te geven om lokaal keuzes te maken.  

Woud aan subsidieregelingen

Weima vervolgt: ,,Het primair onderwijs kent een woud aan subsidieregelingen. Het is bizar dat er straks in 2025 alleen al voor de basisvaardigheden maar liefst vier verschillende regelingen zijn. Dit is onoverzichtelijk én onwerkbaar, zoals een van onze beleidsadviseurs onlangs haarfijn uiteenzette op deze website. Het is voor schoolorganisaties onvoldoende duidelijk hoeveel bekostiging zij straks ontvangen. Met tijdelijk geld kun je onderwijspersoneel tijdelijk aanstellen maar geen vaste contracten bieden, iets waar veel politieke partijen om vragen. Door duidelijk te maken hoeveel bekostiging scholen structureel ontvangen, kan dit wel. Het is ook mogelijk, want de middelen voor basisvaardigheden staan structureel ingeboekt op de rijksbegroting.’’

Goed Worden Goed Blijven (GWGB)

In de subsidieregeling wordt gesproken over basisteams die de scholen ondersteunen op het gebied van de basisvaardigheden. De PO-Raad benadrukt dat deze basisteams geen gevolgen hebben voor het ondersteuningsprogramma Goed Worden Goed Blijven (plus). Dat is recentelijk nog met twee jaar verlengd en scholen kunnen dus een beroep op GWGB (plus) blijven doen. Sinds de oprichting in 2009 heeft dit ondersteuningsprogramma honderden scholen geholpen met het op orde krijgen van hun onderwijskwaliteit. 

Meer informatie en subsidie aanvragen

Meer informatie over de subsidieregeling en aanvragen kan via de website van DUS-I. Schoolbesturen kunnen vanaf vandaag tot en met 14 april subsidie aanvragen. 

 

Lezen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten