Nieuws

NRC schetst totstandkoming NPO: zo ging de looptijd van 8 naar 2,5 jaar

Het Nationaal Programma Onderwijs is een compromis tussen de ministeries van OCW, Algemene Zaken en Financiën. Hoe het miljardenprogramma tot stand kwam, schetst NRC vandaag in een groot artikel waarvoor journalisten een beroep deden op de Wet Openbaarheid van Bestuur. De politieke- en tijdsdruk was hoog. Het plan gesmeed zonder de sector daarbij voldoende te betrekken.

Het NRC-artikel schrijft dat er veel twijfels leefden over de effectiviteit van een Nationaal Programma. OCW zette in op het inlopen van door de coronatijd opgelopen achterstanden in 2028. Het ministerie van Financiën vindt de plannen te vaag, te weinig urgent en de looptijd te lang. De termijn wordt teruggebracht naar vier en op het allerlaatste moment naar 2,5 jaar. Scholen moeten gebruikmaken van bewezen effectieve interventies.

Structureel geld is nodig

Het zijn precies de korte looptijd en onhelderheid over de doelen in een sector met een fors personeelstekort waarover nu de kritiek op het NPO gaat. Het NRC-artikel verschijnt een paar dagen voordat de Tweede Kamer over het programma debatteert. Waar de sector een paar maanden geleden werd overvallen door de snelheid waarmee het Programma over haar werd uitgestort, klinken steeds luider en eensluidender de voorwaarden voor versterking van het onderwijs: Structurele investeringen zijn nodig om structurele problemen op te lossen.

Een dezer dagen verstuurt de PO-Raad een brief aan de Kamer, in de aanloop naar het debat van 7 juni.