Nieuws

Nu aanmelden voor voorloperstraject Rijke Schooldag van Gelijke Kansen Alliantie

Scholen en gemeenten met een bestaand programma rondom verlengde of verrijkte schooldagen kunnen zich tot en met uiterlijk 15 mei aanmelden bij de Gelijke Kansen Alliantie voor het voorloperstraject Rijke Schooldag.

In het voorloperstraject wordt met 45 lokale coalities met een bestaand programma een intensieve samenwerking van drie jaar aangegaan. Samen wordt zo gewerkt aan een duurzame, structurele opzet van de rijke schooldag op een groeiend aantal locaties. De Gelijke Kansen Alliantie is een initiatief van het ministerie van OCW.

De coalities werken in een lerende aanpak samen aan een inhoudelijk programma waarbij het opbouwen en delen van kennis over werkzame elementen centraal staat en worden ondersteund met kennis, middelen, data, onderzoek en communicatie. Na selectie worden hierover in een convenant afspraken gemaakt en vastgelegd.

De selectieregeling inclusief alle voorwaarden is te vinden in de Staatscourant. Kijk voor meer informatie naar de vooraankondiging van de Gelijke Kansen Alliantie.

Kinderen spelen buiten