Nieuws

OCW publiceert stappenplan voor maken ‘schoolscan’

Het ministerie van OCW publiceerde vandaag een stappenplan dat scholen helpt met het maken van een schoolscan. De scan is de eerste stap in het Nationaal Programma Onderwijs na Corona zoals het ministerie dat schetste. De PO-Raad constateert dat het stappenplan aansluit bij wat scholen al doen: in kaart brengen hoe de leerlingen ervoor staan. Bovendien is het stappenplan vrijwillig. 

Geen extra verantwoordingslast 

Het is aan scholen zelf om te bepalen hoe zij hun huidige situatie analyseren (en daarmee de schoolscan vorm geven). De PO-Raad heeft er van het begin af aan voor gepleit de scan te laten aansluiten op bestaande data en systemen voor kwaliteit en verantwoording. Die ruimte is er nu ook. Het resultaat van de schoolscan moet besproken worden met de MR en in september geven scholen aan of de schoolscan is gemaakt. 

Op basis van hun analyse kiezen scholen vervolgens een interventie van de ‘menukaart’, die eind april gepubliceerd wordt.  

Tijdsdruk blijft 

De PO-Raad is tevreden over het feit dat er geen extra bureaucratie en verantwoordingslast komt kijken bij deze eerste stap in het NPO-proces. Wel blijven we kritisch op de tijdsdruk waaronder het NPO moet worden uitgevoerd. Wil het NPO tot duurzaam succes leiden, dan heeft de sector nu meer tijd en structurele middelen nodig.  

Je vindt het stappenplan van OCW hier.  

De PO-Raad heeft OCW uitgenodigd om in een informatiesessie, komende donderdag 15 april, nadere uitleg te geven over de schoolscan. Dus heb je vragen, ben erbij.