Nieuws

OCW: Tijdpad tot zomervakantie Schoolscan en Schoolprogramma NPO niet verplicht

De stappen in de tijd zoals het ministerie van OCW die beschreef in haar brief over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), zijn bedoeld als suggestie aan de scholen. Dat blijkt uit de Q&A’s op de website over het NPO.

De schoolscan maak je in april, in mei kies je interventies, en in mei/juni maken scholen en besturen plannen en stellen ze die vast. Zo stond het in de brief van eind maart. In de Q&A maakt het ministerie duidelijk dat de tijdstippen zoals die aan de stappen verbonden zijn, bedoeld zijn als suggestie aan de scholen: ,,Het is niet verplicht om de stappen precies op deze momenten in de tijd te zetten. Scholen gaan zelf over hoe ze deze stappen tot aan de zomervakantie zetten”. 

Heb je andere vragen? Kijk op de NPO-website van de Rijksoverheid   

De PO-Raad nodigde OCW uit om in een informatiesessie meer over de schoolscan te vertellen. Je vindt de presentatie terug op de website Samen Slimmer PO. Op deze website staat ook een Dossier Herstel na Corona waar je meer informatie en inspiratie vindt.