Nieuws

Ondersteuning bij kwaliteitsproblemen met twee jaar verlengd

Voor scholen die een onvoldoende of zeer zwakke beoordeling krijgen of besturen die als onvoldoende worden beoordeeld biedt de PO-Raad het programma Goed Worden, Goed Blijven (GWGB) aan.  Voor scholen en besturen die preventief willen werken aan hun kwaliteit(szorg) is er het programma Goed Worden, Goed Blijven + (GWGB+). De ondersteuningsprogramma’s hebben al veel scholen geholpen en blijven dit doen: ze zijn met twee jaar verlengd!

Goed Worden, Goed Blijven (GWGB)

GWGB helpt scholen hun onderwijskwaliteit in korte tijd te verbeteren, zodat zij de beoordeling zeer zwak of onvoldoende van zich af kunnen schudden. Een adviseur (‘analist‘) maakt samen met de school een scherpe analyse van de situatie en denkt mee over het verbeterplan. Vervolgens kan de school de hulp van de Vliegende Brigade inschakelen. Daar vanuit krijgen ze hulp bij het uitvoeren van het verbetertraject. 

Ook besturen met een herstelopdracht kunnen ondersteuning krijgen bij het verbeteren van hun kwaliteitszorg.

Lees meer over de ervaringen met GWGB in dit interview.

Goed Worden, Goed Blijven + (GWGB+)

Scholen en besturen die preventief aan de slag willen met hun onderwijskwaliteit, kunnen terecht bij GWGB+. Scholen die met hun opbrengsten rond de signaleringswaarde van de inspectie scoren, kunnen in dit programma aan de slag met het verhogen van de onderwijskwaliteit. Zij krijgen hierbij hulp van een ervaren adviseur. Ze kunnen gebruik maken van een verdiepende zelfevaluatietool en ontwikkelen op basis daarvan, samen met de adviseur, een verbeteraanpak.
Sinds kort biedt GWGB+ ook ondersteuning aan besturen die preventief aan de slag willen met hun kwaliteitszorg.

Lees meer over de ervaringen met GWGB+ in dit interview.

Resultaten

Goed Worden, Goed Blijven bestaat al sinds 2009 en is keer op keer positief geëvalueerd. Sinds drie jaar biedt het ook preventieve ondersteuningstrajecten (GWGB+) aan zo’n 250 scholen. Het programma wordt met twee jaar verlengd en kan hierdoor nog meer scholen ondersteunen. Alle trajecten worden aangeboden via de PO-Academie
 

XXX

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten