Ondersteuningstraject

Ondersteuning bij kwaliteit onvoldoende of zwak

Goed Worden, Goed Blijven
Gehele jaar
Gratis

Op locatie

Meld je aan
Interessant voor
Schoolleiders
Adviseurs
Organisator
PO-Raad

Scoort jouw school onvoldoende of zeer zwak bij de inspectiebeoordeling? Als school kun je dan een beroep doen op het programma Goed Worden, Goed Blijven (GWGB) van de PO-Raad. In een traject op maat helpt een team van experts je bij het op orde brengen van de basis.  

Het traject Goed Worden, Goed Blijven is bedoeld voor scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs die onvoldoende of zwak presteren. De ondersteuning wordt betaald vanuit subsidiegelden. Voor de betrokken scholen zijn er daarom geen kosten aan verbonden.

Wat houdt de ondersteuning in? 

Het ondersteuningstraject Goed Worden, Goed Blijven bestaat uit:  

  • Een analyse van de situatie op jouw school
  • Een gesprek hoe nu verder 
  • Mogelijkheid tot de inzet van een extern adviseur uit 'De vliegende brigade' 

Hoe werkt het?

  • Meld je school aan bij het team Goed Worden, Goed Blijven. Dit kan al in een vroeg stadium, bijvoorbeeld nadat je mondeling van de Inspectie van het Onderwijs hebt gehoord dat je onvoldoende of zeer zwak gaat scoren.
  • Er volgt een eerste gesprek met een GWGB-medewerker om de situatie door te nemen.
  • Hierna maakt een extern adviseur een analyse van de situatie (binnen vier (school)weken). Deze analyse sluit aan op de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs zoals de inspectie die uitvoert. Ook wordt gekeken naar het functioneren van het team, het management en andere onderdelen van de organisatie. De analist onderzoekt diverse bronnen (het recente inspectierapport, gegevens CFI en Cito) en komt  twee à drie dagen op schoolbezoek. 
  • De analist deelt de uitkomsten met de schoolleiding en het bestuur.
  • Op basis hiervan kan het bestuur een (interne of externe) partij de opdracht geven om een plan van aanpak te maken, uiteraard samen met je school. 

Vliegende brigade

Na de analysefase kun je de hulp inroepen van de 'Vliegende Brigade'. De Vliegende Brigade bestaat uit zeer ervaren adviseurs die gewend zijn scholen te ondersteunen bij het verbeteren van hun kwaliteit. Zij richten zich op die indicatoren van het onderwijsleerproces (een of meerdere) die door de inspectie als onvoldoende zijn beoordeeld. Hoe de ondersteuning er exact uit gaat zien, bepalen het schoolbestuur, de school, de analist, de coördinator van de Vliegende Brigade en de projectleider samen. 

Informatie en aanmelden

Wil je meer informatie of wil je jouw school of bestuur aanmelden? Stuur een mail naar gwgb@poraad.nl.

Over Goed Worden, Goed Blijven 

Al ruim 13 jaar ondersteunt het programma  Goed Worden, Goed Blijven  scholen als zij van de inspectie de beoordeling ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ hebben gekregen. Zodat ze zo snel als mogelijk is weer een voldoende scoren.
 

Goed Worden, Goed Blijven