Ondersteuning scholen met een zeer zwak of onvoldoende

Een school die het predicaat onvoldoende of zeer zwak krijgt, moet snel ondersteuning krijgen. Zij kunnen een beroep doen op het analyseteam en de vliegende brigadiers van de PO-Raad.

De PO-Raad heeft een team van deskundigen voor je klaar staan. Zij hebben ruime ervaring met ondersteuning aan zwakke scholen in regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. We willen samen met jou, als schoolleider of -bestuurder, de kwaliteit van onderwijs verbeteren.

Wil je je aanmelden voor ondersteuning van een zeer zwakke of onvoldoende school? Vul dan het aanmeldformulier in.

Startpunt: een analyse voor het verbeteren van het onderwijs

Vanuit het programma Goed Worden, Goed Blijven [Link]  nemen we direct contact op en starten we binnen vier (school)weken met de analyse. Hierbij kijkt een gekwalificeerde analist naar de situatie van de school. Daarbij wordt deze input gevraagd:

  • Het (meest recente) inspectierapport
  • Gegevens CFI
  • Cito
  • Een schoolbezoek van 2 à 3 dagen

Goed om te weten:

  • Een analist onderzoekt samen met de school de situatie en denkt mee over verbeterstappen
  • De analyse sluit aan op de beoordeling van de Inspectie
  • We kijken ook naar het functioneren van het team, het management en andere onderdelen van de organisatie
  • Uitkomst van de analyse wordt met bestuur en schoolleiding besproken
  • Aan het analysetraject zijn voor school en schoolbestuur geen kosten verbonden

De analyse geeft je een goede basis voor het verbeteren van het onderwijs. Je mag zelf bepalen of je die opdracht aan een interne of externe partij geeft.

Je kunt bijvoorbeeld de Vliegende Brigade inroepen. Dat zijn ervaren adviseurs die zwakke scholen begeleiden.

Vliegende brigade

De Vliegende Brigade begeleidt scholen die onvoldoende of zeer zwak scoren. De 'vliegeniers' zijn ervaren en richten zich specifiek op de indicatoren die door de inspectie als onvoldoende zijn beoordeeld.

De exacte inrichting van de ondersteuning wordt bepaald in een gesprek tussen schoolbestuur, school, analist (indien van toepassing), de coördinator van de Vliegende Brigade.

Voor een schoolbestuur van een school die onvoldoende scoort, zijn aan de ondersteuning van de Vliegende Brigade geen kosten verbonden.


De PO-Raad heeft binnen het programma Goed Worden, Goed Blijven (GWGB) een ondersteuningsprogramma voor zowel scholen als besturen.

Vragen?

Stuur een mail naar gwgb@poraad.nl. Snel reactie nodig? Programmamanager Nienke Deelstra is ook bereikbaar via 06 1396 5256.

Je kunt jouw school ook direct aanmelden via het aanmeldformulier.