Externe link

Ondersteuningsaanbod Goed Worden, Goed Blijven+ op samenslimmerpo.nl

Expert

 

Heeft jouw school de basis op orde, maar liggen de onderwijsresultaten gevaarlijk dicht bij de signaleringswaarde? In de schooljaren 2020/2021 en 2021/2022 krijgen scholen met resultaten die dichter bij de ondergrens liggen dan bij het landelijk gemiddelde, de mogelijkheid begeleid te worden door een expert.

Samen werk je aan het formuleren en realiseren van ambitieuze doelen die passen bij jouw school.