Nieuws

Onderwijs Caribisch Nederland met grote sprongen vooruit

Scholen in Caribisch Nederland hebben sinds 2010 ‘grote vooruitgang’ geboekt. Dat schrijven ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Vrijwel alle scholen van primair tot hoger onderwijs hebben het niveau basiskwaliteit bereikt.

De scholen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba worstelden jarenlang met hun kwaliteit. Ondanks complexe problemen en tegenslagen zoals orkaan Irma die vorig jaar huishield, is er een duidelijke ‘opwaartse trend te zien’. Alle betrokkenen hebben ‘hard gewerkt om dit resultaat te bereiken’, complimenteren de bewindslieden. Toekomstig nieuw onderwijsbeleid voor het Europese deel van Nederland gaat voortaan, waar mogelijk, ook gelden voor onderwijs in Caraibisch Nederland. Al blijft maatwerk noodzakelijk. 

De stijgende lijn is mede te danken aan de onderwijsagenda, opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenspraak met de scholen, schoolbesturen en de openbare lichamen. Daarin maakten zij afspraken om onder meer het financieel, onderwijskundig en hrm-beleid te verbeteren. ‘De besturen hebben gezorgd voor onderwijskundig leiderschap dat heeft geresulteerd in teams die steeds meer eigenaarschap vertonen voor het onderwijs’, schrijven Slob en Van Engelshoven. School- en bestuurscoaches van de PO-Raad hielpen hierbij en blijven de scholen ook de komende periode ondersteunen.  

Op de eilanden wordt ook gezocht naar manieren om meer en goede leerkrachten op te leiden. Een mogelijkheid is om in de regio’s zelf meer lerarenopleidingen op te zetten. De ministers besluiten later dit jaar hoe zij hieraan kunnen bijdragen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten