Nieuws

'Onderwijsinspectie moet van boeman-imago af'

De Onderwijsinspectie moet zich meer gaan gedragen als een 'kritische vriend'. Dat stellen schoolleiders die mee hebben gedaan aan een pilotstudie van de Onderwijsinspectie. 

De Onderwijsinspectie experimenteert sinds dit jaar met een nieuwe werkwijze, waarbij meer de dialoog wordt aangegaan met schoolleiders. Het doel hiervan is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Inspecteur-generaal Monique Vogelzang licht de nieuwe aanpak toe in de krant: ,,We blijven toezien op risico's, maar daarnaast gaan we stimulerend toezicht geven''. De inspectie laat scholen hierbij onder meer zichzelf beoordelen. 

Uit een rondgang van de Volkskrant langs willekeurig geselecteerde scholen die deel hebben genomen aan de pilotstudie, blijkt dat de schoolleiders tevreden zijn over de nieuwe houding van de inspectie. 

Pleidooi voor veranderend inspectietoezicht

De PO-Raad pleit al langer voor een veranderend inspectietoezicht. Wanneer scholen laten zien dat ze de verantwoordelijkheid aankunnen, zou de Inspectie als extern toezichthouder meer afstand kunnen houden, is haar standpunt. De sectororganisatie van het primair onderwijs is daarom ook betrokken geweest bij het initiatiefwetsvoorstel 'naar een doeltreffend onderwijstoezicht', van de SGP. De Tweede Kamer stemde eind vorige maand in met dit wetsvoorstel dat een scherp onderscheid wil maken tussen de toezichtstaak en de adviserende/stimulerende taak van de Inspectie.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten