Nieuws

'Onderwijskwaliteit kun je niet van boven opleggen'

Hoe zorg je dat je als schoolbestuurder regie hebt over de kwaliteit op je scholen als je zelf niet dagelijks op die scholen bent? Oud-leraar en directeur-bestuurder Mark van der Pol heeft het antwoord. Om beginnende schoolbestuurders op weg te helpen, organiseert hij met de PO-Raad een leergang. ,,Kwaliteit kun je niet van boven opleggen.’’

Toch nog even, waarom is het zo belangrijk dat een schoolbestuur stuurt op de kwaliteit van zijn scholen? Onderwijskwaliteit maak je toch ín de school?

,,Het uitgangspunt is en blijft dat kwaliteit ín de school wordt gemaakt. Maar het schoolbestuur is formeel verantwoordelijk voor die kwaliteit. Die heeft dus echt een belangrijke rol hierin. Dat was altijd al zo, maar sinds een paar jaar kijkt ook de inspectie hier kritisch naar. Dat maakt dat het urgenter is geworden dat de schoolbesturen de regie op onderwijskwaliteit pakken.’’

Wat is voor de besturen het grootse vraagstuk hierbij?

,,Vragen die je het meest hoort zijn: Hoe houd ik zicht op de onderwijskwaliteit? En hoe houd ik grip op de kwaliteit? Dat is echt niet makkelijk, want jij bent als bestuurder niet de persoon die direct, in de school, kan interveniëren. De schoolleider wel, die is dagelijks op school, proeft wat er speelt en hoe de leraren het doen. Als bestuur moet je dus iets vinden van het primaire proces dat je niet dagelijks ziet.’’

Hoe doe je dat dan?

,,Het belangrijkste is dat je als bestuur met de schoolleiders samen afspraken maakt over wat kwaliteit is. Wat vinden wij, gezien onze populatie, goed onderwijs? Hoe ziet een goede les eruit? Wat is onze gezamenlijke opdracht? Het is belangrijk dat dit niet van bovenaf wordt opgelegd. Alleen dan kun je ervoor zorgen dat in alle ‘lagen’ van de organisatie hetzelfde gevoeld wordt en kun je echt goed aan kwaliteit werken.’’

Wat is voor bestuurders de grootste valkuil als het gaat om hun rol bij het organiseren van onderwijskwaliteit?

,,Besturen denken al snel dat zij alles moeten oplossen. Maar je moet juist duidelijk hebben wie waarvoor verantwoordelijk is. Als er een klacht over groep 8 binnenkomt, moet je dat als bestuur niet meteen zelf willen oplossen. Je moet ervoor zorgen dat je schoolleider hiervoor voldoende is toegerust. Een bestuurder geeft geen leiding maar moet heldere kaders scheppen zodat de schoolleider zijn werk goed kan doen.’’

Is het pakken van regie op onderwijskwaliteit voor startende bestuurders anders dan voor meer gevorderde bestuurders?

,,Nee, maar ze hebben wel andere vragen. Beginnende bestuurders vragen zich nog vaak af wat hun rol nou echt is. Er bestaat geen lijst met wat je als bestuurder wel en niet moet doen. Daar lopen ze nog wel eens tegenaan.’’

Wat gaan zij leren in uw leergang?

,,We staan veel stil bij de rol van jou als schoolbestuurder en betrekken daarbij onderwerpen waar je in reguliere cursussen of trainingen niet zoveel aandacht is. Aan bod komt bijvoorbeeld ook het omgaan met crises. Wat als een van je scholen in brand staat? Reken maar dat SBS dan op de stoep staat. Wat doe je dan als bestuur?
Bij iedere bijeenkomst is een expert aanwezig en we besteden veel aandacht aan je eigen casussen zodat je theorie met je eigen praktijk kunt verbinden en ook van je collega bestuurders kunt leren.’’

Over de leergang

Wil je meer weten over de leergang Kwaliteit & goed bestuur voor beginnende bestuurders of je meteen aanmelden? Kijk dan eens op deze webpagina. De leergang gaat begin maart van start dus meld je snel aan! Mark van der Pol begeleidt deze leergang samen met Anna Schipper.

Ben je al een aantal jaren bestuurder in het primair onderwijs? Dan is de leergang Regie op Onderwijskwaliteit voor gevorderde bestuurders misschien wat voor jou.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten