Nieuws

Onderwijsraad adviseert aanpassing wetsvoorstel over vervangend onderwijs bij richtingbezwaren

Als ouders op grond van godsdienst of levensovertuiging bezwaren hebben tegen de richting van alle scholen in hun buurt, kunnen ze vrijstelling krijgen van de plicht om hun kind(eren) bij een school in te schrijven. De Onderwijsraad schrijft deze week principiële en praktische bezwaren te hebben bij het wetsvoorstel dat vervangend onderwijs regelt bij zo’n vrijstelling vanwege richtingbezwaren.

Minister Slob vroeg de Onderwijsraad om een advies over het wetsvoorstel. Op dit moment is niet wettelijk geregeld dat de kinderen wel onderwijs krijgen en waaraan dat onderwijs moet voldoen. Het wetsvoorstel regelt dat ouders de vrijstelling alleen nog kunnen krijgen als ze voor vervangend onderwijs zorgen in de vorm van thuisonderwijs. Dat onderwijs moet van voldoende kwaliteit zijn. De inspectie ziet daarop toe.

Hoog detailniveau

De Onderwijsraad adviseert minder uit te gaan van doelen en resultaten en minder strikte eisen te stellen aan waar, wanneer en wie de kinderen lesgeeft. Hij plaatst vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid en de noodzaak van diverse eisen. ,,Een deel van de eisen gaat op een hoog detailniveau over de vormgeving en uitvoering van het onderwijs”, schrijft de raad, die ook vreest dat toezicht over een papieren werkelijkheid zal gaan.

Daarom pleit de raad voor een benadering die minder uitgaat van de inrichting van het onderwijs en meer van doelen en resultaten.

Het volledige advies vind je op de site van de Onderwijsraad