Nieuws

Onderwijsraad: sturing is geen passend antwoord op de uitdagingen in het onderwijs

Een fundamentele wijziging rondom sturing in het funderend onderwijs, is geen passend antwoord op de uitdagingen waar het onderwijs voor staat, dit schrijft de Onderwijsraad in een brief aan de Tweede Kamer. Ook mist de Onderwijsraad de aansluiting met het advies ‘Een duidelijke positie voor schoolbesturen’. 

In dit advies beschreef de Onderwijsraad wat er nodig is om schoolbesturen hun verantwoordelijkheden waar te laten maken. De raad constateerde dat de bestuurlijke verhoudingen verstoord zijn geraakt en dat er vaak ‘om het bestuur heen’ wordt gestuurd. Om de verhoudingen te herstellen zijn zowel de schoolbesturen als de overheid aan zet. Tot slot riep de Onderwijsraad de overheid op om niet centraler maar vooral consistenter te sturen.  

Ook de PO-Raad blijft kritisch op de ingeslagen koers. Zoals Freddy Weima, voorzitter PO-Raad recentelijk al schreef: "Los van dat je onderwijskwaliteit en kansengelijkheid niet verder helpt met meer regels over bekostiging, medezeggenschap en arbeidsvoorwaardenvorming, dragen de scenario’s ook niet bij aan het aanpakken van de sturingsoverload. Dit gaat schoolorganisaties en hun leerlingen niet verder helpen.” 

Toon in het maatschappelijk debat 

In haar brief van afgelopen week onderstreept de Onderwijsraad het belang van zorgvuldige uitlatingen. Uit een vertooganalyse blijkt dat de manier waarop politici over schoolbesturen spreken, van invloed is op de handelingsruimte van die besturen. Hiermee wordt de toon in het maatschappelijk debat gezet, zo beschrijft de Onderwijsraad. 

Weima hekelt dan ook de toenemende polarisatie in het maatschappelijk debat over onderwijs. "Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en politiek staan allemaal voor hetzelfde doel: goed onderwijs voor ieder kind. Juist nu is een goed samenspel tussen alle actoren nodig, zoals een van onze leden recent mooi uiteenzette”.  

Meer lezen? 

Lees het persbericht en de brief op de website van de Onderwijsraad.  

Een kind is de citotoets aan het maken

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten