Nieuws

Op deze school krijgen álle kinderen extra post-corona ondersteuning

Bij 60% van haar leerlingen constateerde ze na de scholensluiting een achterstand in één van de kernvakken en 40% heeft extra aandacht nodig vanwege de gevolgen op sociaal-emotioneel gebied. Schoolleider Jarmila Wilson-Berkel is blij met de post-corona subsidie die ze kreeg toegewezen. Het zijn haar eigen leraren die de leerlingen én ouders van de Bethel Methodist school  op Sint Eustatius extra gaan ondersteunen.

De post-corona subsidieregeling, bedoeld om leerlingen die dat nodig hebben extra aandacht te geven vanwege door de coronacrisis opgelopen achterstanden, bleek een groot succes. In twee termijnen werden de extra middelen uitgedeeld en het ministerie maakte € 38 miljoen extra vrij om alle aanvragen te kunnen honoreren.

Eerste inventarisatie

Jarmila Wilson-Berkel was één van de aanvragers. De scholen op Sint Eustatius zijn na een tweede sluiting eind september sinds twee weken weer open. Uit een eerste inventarisatie maakten haar leraren op dat de leerlingen op de vakken Engels en met name Rekenen en Nederlands grote achterstanden hebben opgelopen. “Maar ook voor de sociaalemotionele ontwikkeling van onze leerlingen is extra aandacht nodig”, vertelt de schoolleider.

Onvoorbereid

Ze zijn wel wat gewend op het Caribische eiland: de school moet soms sluiten als er een orkaan over raast. Maar de schoolsluiting vanwege corona was anders. “Niet alleen de kinderen, maar ook de leerkrachten konden zich hier niet op voorbereiden. De leerkrachten waren niet allemaal computervaardig genoeg om zomaar online les te kunnen geven”, vertelt Wilson-Berkel.

Bij de tweede sluiting waren ze beter voorbereid. Toen kon de school tablets uitdelen en was minder afhankelijk van gekopieerd werk. Zo’n 90% van de leerlingen logde in voor de online instructie. “Maar ze waren toch ook snel afgeleid. Het is thuis onrustiger dan in de klas. Les op afstand is altijd van mindere kwaliteit. We hebben bovendien ook kinderen zonder internetverbinding thuis.” En van ouders kan de school ook niet het onmogelijke vragen: die moeten zorg met werk en school combineren. Sommige ouders zijn bovendien Spaanstalig en kunnen niet met de Engelstalige werkboeken uit de voeten.

Subsidie stimuleert professionaliteit

De leerlingen liepen, kortom, in wisselende mate achterstanden op. De subsidie die de Bethel Methodist school krijgt, wordt gebruikt voor extra ondersteuning buiten schooltijd. Wilson-Berkel is namelijk genoodzaakt hiervoor een beroep te doen op haar eigen leerkrachten en een paar oud-leerkrachten, ouders en begeleiders die met kleinere groepen kunnen omgaan. “Het feit dat het gesubsidieerde ondersteuning is, waarvoor we extra materialen kunnen aanschaffen en de mensen kunnen betalen, komt de professionaliteit ten goede. Het is niet vrijblijvend.”

Vanuit het eigen budget gaat de school ook ouders ondersteunen om hun kinderen beter thuis te helpen. Daarvoor worden "Positive Parenting" sessies georganiseerd. 

De school overweegt extra begeleiding in kleinere groepjes tussen drie en vijf ’s middags. Met aan het eind van een ‘blok’ nog een zaterdag les. Wilson-Berkel: “We zullen in ieder geval gebruikmaken van de expertise van leerkrachten: de rekenexpert neemt de kinderen met een achterstand op dat vak onder zijn hoede, de taalexpert de kinderen met een achterstand op Engels of Nederlands. Op die manier kunnen we maatwerk leveren. En we hopen dat school niet meer hoeft te sluiten, anders vrees ik echt dat het percentage leerlingen met een achterstand verder stijgt.”