Nieuws

PO-Raad aan Tweede Kamer: Maak van NPO duurzaam verbeterprogramma

De coronacrisis heeft het vergrootglas gelegd op bestaande problemen binnen het onderwijs. Met een meerjarenaanpak kan niet alleen de leervertraging van de huidige lichting leerlingen te lijf worden gegaan, maar kan het gehele onderwijs naar een hoger plan worden gebracht. Dat schrijft de PO-Raad vandaag in een brief aan de onderwijswoordvoerder van de Tweede Kamer. Ook de Onderwijsraad adviseert vandaag het NPO te verknopen met duurzame onderwijsverbetering.

De Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt op 7 juni over het NPO. In de aanloop daarnaartoe organiseerde de commissie onlangs een Rondetafelgesprek over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Daar lieten onderwijswetenschappers, vertegenwoordigers van vakbonden, leraren, scholieren en andere betrokkenen bij het onderwijs allemaal dezelfde boodschap klinken: Met incidenteel geld lossen we geen structurele problemen op. Vorige week organiseerde de PO-Raad een webinar waarin wij bij onze leden ophaalden wat hun ervaringen met en opvattingen over het programma tot nu toe zijn. In een brief aan de Kamerleden delen wij de belangrijkste conclusies.

Een nationaal programma 

De onderwijssector heeft grote behoefte aan een aanpak die een aanmerkelijk langere periode vergt dan het huidige NPO en die de coronaproblematiek overstijgt. Om echt van een nationaal programma te kunnen spreken, moet de onderwijssector mede-eigenaar worden van een duurzaam verbeterprogramma.  

Punten die in ieder geval deel moeten uitmaken van een integrale langetermijnagenda voor het onderwijs zijn:  

  • Het niveau van de basisvaardigheden moet omhoog  

  • Aanpakken van leraren- en schoolleiderstekort 

  • Professionalisering, onderzoek en innovatie stimuleren  

  • Het vergroten van gelijke kansen in het onderwijs  

  • Randvoorwaarden op orde  

Voor het nu gestarte NPO vinden onze leden het van groot belang dat zij snel duidelijkheid krijgen over de bekostiging en de doelstellingen.  

Onderwijsraad adviseert structurele financiering en langetermijndoelen 

De Onderwijsraad publiceerde vandaag zijn advies over het NPO waarin hij evenals de PO-Raad pleit voor duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs. Het NPO kan daarin gebruikt worden: ,,De raad adviseert het NPO dienstbaar te maken aan duurzame onderwijsverbetering door het in te bedden in structurele investeringen en integraal langetermijnbeleid.” 

Structurele verbetering vergt hoe dan ook “structurele financiering, langetermijndoelen en op sommige punten centrale regie van de rijksoverheid in een voortdurende wisselwerking met het onderwijsveld”, aldus de raad. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten