Nieuws

PO-Raad zet Impactteam Corona en Onderwijskwaliteit op

De coronacrisis vraagt veel inventiviteit van het primair onderwijs. We moeten snel schakelen en veel beslissingen in praktijk en beleid worden noodgedwongen ad-hoc genomen. De lengte van de crisis en de impact ervan vragen echter om meer onderbouwd en systematisch handelen. De PO-Raad voelt als sectororganisatie verantwoordelijkheid om hier een bijdrage aan te leveren en richt daarom het Impactteam Corona en Onderwijskwaliteit op.

Evidence-informed en met de sector

Wij vragen de leden van dit Impactteam de PO-Raad gevraagd en ongevraagd evidence-informed te adviseren over de gevolgen van de coronacrisis in het onderwijs oplossingen èn het verkleinen van de negatieve impact van de coronacrisis op de middellange- en lange termijn. Op welke manier kan er effectief geïnvesteerd worden in het onderwijs om de gevolgen van de coronaperiode te ondervangen? 

Wie maakt deel uit van het team?

Het Impactteam bouwt mede voort op de werkwijze uit de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en is samengesteld uit toonaangevende wetenschappers en onderwijsprofessionals. Een meedenkpanel en de Expertgroepen voorzien het Impactteam van actuele kennis, reflectie en informatie.

Leden PO-Raad

Annet Dries – SIKO
Dr Arnold Jonk – STAIJ
Edith van Montfort - SAAMscholen
Dr Karen Peters – STEV
Anje-Margreet Woltjer – Delta Scholengroep
Joan van Zomeren –MosaLira
Marten Elkerbout - Stichting Spaarnesant
Debbie Dussel - leraar basisschool Polsstok 

Onderzoekers

Dr Thijs Bol – Universiteit van Amsterdam
Prof. Eddie Denessen – Universiteit Leiden
Prof. Melanie Ehren – Vrije Universiteit
Prof. Inge de Wolf – Universiteit Maastricht
Dr Lotte Henrichs - UU/Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht

Voor meer informatie of een bijdrage aan het Impactteam kunt u contact opnemen via impactteam@poraad.nl.

Adviezen

Hieronder vind je de door het Impactteam uitgebrachte adviezen:

  •  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten