Nieuws

Primair onderwijs in Caribisch Nederland ontwikkelt zich goed

Basisscholen in Caribisch Nederland hebben de afgelopen jaren intensief aan de verbetering van hun onderwijs gewerkt. Het resultaat hiervan is dat zij nu allemaal de basiskwaliteit hebben bereikt. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs vast in haar rapport ‘De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland 2014-2016’.

Uit het rapport blijkt dat het primair onderwijs zich goed heeft ontwikkeld. ,,De scholen hebben gemotiveerd en systematisch aan de verbetering van hun onderwijs gewerkt en hebben daarbij intensief gebruik gemaakt van de ondersteuning en advisering van de school- en bestuurscoaches’’, aldus de inspectie. Hierdoor hebben alle basisscholen in Caribisch Nederland de basiskwaliteit behaald en behouden.

De PO-Raad faciliteert al enkele jaren coaches die de scholen en schoolbesturen in Caribisch Nederland helpen bij het verbeteren van hun onderwijs. De sectororganisatie voor het primair onderwijs is dan ook verheugd over de geweldige prestatie die scholen en schoolbesturen op Caribisch Nederland hebben behaald. Het onderwijs op de eilanden is in relatief korte tijd aanzienlijk verbeterd, waardoor leerlingen nu kunnen rekenen op beter onderwijs. De PO-Raad blijft zich de komende tijd inzetten voor de verdere verbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland.

Lees ook de beleidsreactie op het inspectierapport van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs).

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten