Nieuws

Scherper toezicht op basisvaardigheden

Vanaf komend schooljaar zal de Inspectie van het Onderwijs scherper toezien op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. Ook worden de doorlooptijden van de onderzoeksrapporten en de hersteltermijnen van herstelopdrachten verkort. Dit blijkt uit de Kamerbrief van minister Wiersma van 22 juli. De PO-Raad waarschuwt voor een te smalle kijk op onderwijskwaliteit en heeft zorgen over de uitvoerbaarheid van de doorlooptijden.

De inspectie heeft de toezichtkaders voor 2022 inmiddels bijgesteld. Lees hier meer over op de website van de inspectie. In lijn met zijn ambities om de ‘lat omhoog’ te krijgen streeft minister Wiersma naar een aparte standaard voor de basisvaardigheden in het onderzoekskader voor 2023. Hij schrijft in de Kamerbrief dat ‘dit gevolgen zal hebben op de rest van het kader’ en naar verwachting zal leiden tot ‘fundamentele wijzigingen vanuit forse ambities van het kabinet’. In het najaar wordt de Kamer hier nader over geïnformeerd. 

Verkorte doorlooptijden

Vanaf dit schooljaar zijn ook de doorlooptijden bij de totstandkoming van de onderzoeksrapporten verkort. Schoolbesturen krijgen twee in plaats van vier weken om te reageren op een conceptrapport. Vervolgens komt de inspectie binnen twee weken met een definitief rapport. Onveranderd is dat de inspectie het rapport openbaar maakt in de vijfde week na vaststelling. In het vierde kwartaal van dit jaar worden ook de hersteltermijnen voor herstelopdrachten verkort. De Inspectie van het Onderwijs werkt nu uit bij welk type herstelopdrachten dit mogelijk is.

Wat vindt de PO-Raad?

De PO-Raad begrijpt de toenemende aandacht voor de basisvaardigheden maar waarschuwt voor een te smalle kijk op onderwijskwaliteit. De basisvaardigheden vormen weliswaar een belangrijk deel van het aanbod, maar onderwijskwaliteit is meer dan uitsluitend de basisvaardigheden. 

Ook biedt het aanscherpen van het toezicht geen garantie voor het verbeteren van de basisvaardigheden. Dit vraagt ook om een actueel, landelijk curriculumkader en duurzame aanpak voor de versterking van de expertise in scholen. Eerder uitte de PO-Raad haar kritiek op de basisteams. Met de huidige lerarentekorten is het bieden van onderwijs al een uitdaging, maar deze teams trekken nog een extra wissel op de krappe onderwijsarbeidsmarkt. 

Tot slot heeft de PO-Raad zorgen over de uitvoerbaarheid van de verkorte doorlooptijden. Twee weken is te beperkt om schoolbesturen de gelegenheid te bieden om het conceptrapport voldoende door te kunnen spreken met de onderwijsteams, medezeggenschapsraden en het intern toezicht.

Meer lezen?

Download de Kamerbrief van 22 juli jl. 

 

afbeelding van een vergrootglas

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten