Nieuws

Scholen krijgen ruimte om van verplichte bijstelling af te wijken

Vanaf komend schooljaar is de doorstroomtoets van kracht. Deze toets vervangt de huidige eindtoets en heeft als doel om kansengelijkheid te bevorderen. Wanneer uit de toets blijkt dat een leerling hoger scoort dan het voorlopig schooladvies, dan wordt een bijstelling naar boven verplicht. In zijn Kamerbrief schrijft minister Dennis Wiersma dat scholen hiervan onderbouwd kunnen afwijken wanneer dit in het belang van de leerling is.  

De doorstroomtoets heeft als doel om onderadvisering te beperken, maar is eigenlijk slechts een symptoombestrijding. Een echt kansrijk stelsel vraagt om meer stevige interventies. Zo pleit de PO-Raad al jaren voor latere selectie en een doorlopende leerlijn van 0 tot 18 jaar. Lees meer in onze infographic Naar een kansrijker stelsel

Toetsen mag geen doel op zich zijn

Toetsen zijn bedoeld als hulpmiddel om de leraar inzicht te geven over waar een leerling staat, maar mogen nooit een doel op zich zijn. Ook ziet de PO-Raad dat de politiek in toenemende mate controle wil uitoefenen op het onderwijs. De sectorvereniging waarschuwde al eerder voor een versmalling van de kwaliteit van het onderwijs op basis van enkele indicatoren. Bovendien is het een illusie dat meer toetsen ook automatisch tot betere resultaten leidt. Het risico op toetsdruk en werkdruk ligt op de loer. 

Meer informatie? 

Lees alle informatie over de doorstroomtoets op de website van de Rijksoverheid. 

 

Leerling maakt een toets

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten