Nieuws

Scholen ontvangen vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs

Scholen ontvangen de komende weken van het ministerie van OCW een vragenlijst over de schoolscan en het schoolprogramma van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De vragenlijst wordt verstuurd in het kader van de landelijke monitoring van het NPO; de ervaringen van scholen zijn hierbij een belangrijke bron.

De vragenlijst zal globaal gaan over:

  • welke activiteiten en bronnen zijn benut voor de schoolscan;
  • op welke vlakken de grootste vertragingen zijn ontstaan;
  • de betrokkenheid van het team en de MR bij het schoolprogramma;
  • welke interventies uit de menukaart volgens het plan worden ingezet.

Invullen vóór 17 september

Scholen ontvangen ongeveer één week voor de start van het nieuwe schooljaar een mail en een brief, met daarin een code om deel te nemen aan de vragenlijst. Ben je deze code kwijt of heb je (nog) geen uitnodiging ontvangen? Dan kun je een link naar de vragenlijst opvragen.

Het ministerie vraagt alle schoolleiders de vragenlijst vóór 17 september in te vullen. Dit kost ongeveer 10-15 minuten.

Waarom een vragenlijst?

Het ministerie van OCW monitort op landelijk niveau de uitvoering van het NPO en de ontwikkeling van opgelopen leervertragingen. In het najaar van 2021 wordt hiervoor voor het eerst aan de Tweede Kamer gerapporteerd. De waarnemingen en ervaringen van scholen zelf zijn voor deze monitoring van groot belang, en kunnen ook helpen bij de ontwikkeling van verder beleid en gerichte ondersteuning aan de sector.  

Lees hier meer over de vragenlijst en antwoorden op veelgestelde vragen.