Nieuws

Schoolbesturen lanceren advies voor versterking van de basisvaardigheden 

Wat kunnen schoolbesturen doen om de basisvaardigheden binnen hun schoolorganisatie te versterken? Deze vraag stond centraal binnen de Adviesgroep Basisvaardigheden. Hun bevindingen, adviezen en praktische tools zijn gebundeld in een handreiking voor schoolbesturen. De PO-Raad nodigt haar leden van harte uit om hiermee aan de slag te gaan.

Het versterken van de basisvaardigheden is een grote opgave waar zowel het onderwijs, wetenschap, lerarenopleidingen als de politiek voor aan zet zijn. De adviesgroep basisvaardigheden, bestaande uit zeven leden van de PO-Raad, is eind 2022 voortvarend van start gegaan. In vijf bijeenkomsten hebben zij het advies uitgewerkt, hierbij hebben zij zich laten inspireren door wetenschappers op het vlak van taal en rekenen.  

Sylvia Veltmaat, voorzitter van de adviesgroep en bestuurder van Flores: ,,Bijdragen aan steengoed onderwijs én onze collega bestuurders op weg helpen danwel inspireren. Dat is onderliggend aan ons advies. Wij hopen dan ook van harte dat zij met onze aanbevelingen en praktische tips aan de slag kunnen.”   

Vanuit de Verenigingscommissie Onderwijskwaliteit namen zowel Jasmijn Kester (voorzitter) als Annet Dries (vicevoorzitter) deel aan de adviesgroep. ,,Met dit advies bieden we handvatten om kennis en focus de organisatie in te brengen en hoge verwachtingen te stellen. Dit sluit naadloos aan op de ambitie uit de Strategische Agenda om de trend van dalende onderwijsresultaten te kenteren.”, aldus Kester.  

Meer informatie

Download het advies of lees het interview met Sylvia Veltmaat, voorzitter van de Adviesgroep Basisvaardigheden. 

Voorkant van het advies met twee leerlingen en de tekst 'de rol van de schoolbestuurder in het versterken van de basisvaardigheden'

Downloads

PDF, 1.06 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten