Aan de slag

Stap voor stap naar schooleigen doelen

Hoe weet je of je het maximale uit je leerlingen hebt gehaald? En of het onderwijs op je school echt uitdagend is? In samenwerking met de inspectie en SPO Utrecht ontwikkelde de PO-Raad een handreiking die je helpt om eigen ambitieuze en realistische schoolnormen te bepalen met behulp van de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen. Deze handreiking is in 2023 vernieuwd. 

Door de stappen in de handreiking te doorlopen, stel je eigen doelen vast die passen bij je leerlingpopulatie. Dat doe je door te bepalen welk percentage leerlingen het niveau 2F/1S zou moeten halen, het hogere streefniveau van de referentieniveaus. 

Externe video URL
  1. De schoolweging geeft in feite aan hoe 'complex' de populatie van je school is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent deze maat voor elke schoolvestiging en onderwijslocatie op basis van kenmerken van de (ouders van) de leerlingen. Deze schoolweging kun je ook vinden in Vensters (kijk in het schoolrapport ‘Resultaten eindtoets’ in het ManagementVenster). 
  2. Bekijk de resultaten die jouw school behaalt. Kijk hierbij naar het percentage behaalde referentieniveaus van de drie laatst afgenomen eindtoetsen samen. De cijfers kun je vinden in Vensters.
  3. Vergelijk de behaalde percentages 1F en 1S/2F in stap 2 met het landelijk gemiddelde van scholen met dezelfde schoolweging en met de signaleringswaarde van de inspectie. Formuleer op basis hiervan je eigen schoolambities voor 1F en 1S/2F. 
  4. Bepaal de behaalde percentages voor lezen, taalverzorging en rekenen afzonderlijk. Kijk hierbij naar de behaalde referentieniveaus van meerdere jaren samen. Vergelijk deze met de landelijk gemiddelden per vakgebied: wat valt je op?
  5. Vergelijk de afzonderlijke percentages behaald voor lezen, taalverzorging en rekenen in stap 4 met het landelijk gemiddelde van scholen met dezelfde schoolweging. Formuleer op basis van dit inzicht je eigen schoolambities per vakgebied.
  6. Als je helder hebt wat de ambities van je school zijn, ga je bekijken wat er nodig is om deze te behalen. 

Gebruik Vensters voor het bepalen van je ambities

De referentieniveaus van je school kun je vinden in Vensters PO. Via dit programma krijg je op handige manier inzicht in alle onderwijsresultaten.

Onderstaande instructievideo legt stap voor stap uit hoe je met behulp van Vensters de stappen uit de handreiking 'Stap voor stap naar schooleigen doelen' doorloopt. 

Externe video URL

Downloads

Handreiking stap voor stap 2023 (geüpdatete versie)
PDF, 258.46 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten