Nieuws

Steeds meer scholen op Caribisch Nederland realiseren basiskwaliteit

Steeds meer scholen in Caribisch Nederland weten hun onderwijs op voldoende niveau te krijgen. 9 van de 12 scholen voor primair onderwijs hebben nu de basiskwaliteit bereikt. Dit hebben de inspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs vastgesteld naar aanleiding van kwaliteitsonderzoeken die zij op Sint Eustatius, Saba en Bonaire in de afgelopen weken uitvoerden. 

De scholen en schoolbesturen in Caribisch Nederland hebben een geweldige prestatie behaald. Het onderwijs op de eilanden is in relatief korte tijd belangrijk verbeterd, zodat de leerlingen nu kunnen rekenen op beter onderwijs voor hun toekomst en de toekomst van hun omgeving. De verbeteringen zijn mede te danken aan de inzet van coaches. De PO-Raad faciliteert al enkele jaren coaches die de scholen en schoolbesturen helpen het onderwijs te verbeteren.

Het behalen van de basiskwaliteit op de scholen in Caribisch Nederland betreft het onderwijsleerproces en de kwaliteitszorg. De leerprestaties liggen nog niet op het niveau van Europees Nederland: dat is een zaak van langere adem, aldus de inspectie. De criteria voor basiskwaliteit zijn vastgelegd in beleidsdocumenten over basiskwaliteit in het onderwijs. Het realiseren van basiskwaliteit is een belangrijke doelstelling van de Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland, die is vastgesteld voor de periode 2011-2016.