Nieuws

Structurele bekostiging basisvaardigheden wéér uitgesteld

De structurele bekostiging van de basisvaardigheden wordt voor de tweede keer uitgesteld, dit blijkt uit de Kamerbrief rondom de voortgang van het Masterplan basisvaardigheden. Onbegrijpelijk vindt de PO-Raad, scholen wachten al té lang op duurzame financiering en komen hierdoor in de knel. 

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad betreurt het uitstel. ,,Dit valt niet uit te leggen. Zeker als je bedenkt dat de basisvaardigheden aanvankelijk al vanaf dit jaar structureel bekostigd zouden worden. Eerst kwam er uitstel van 2025 naar 2026 en nu is het wederom met een jaar vertraagd. De minister houdt hiermee de subsidieconfetti onnodig lang in stand, ondanks eerdere beloftes om hier een einde aan te maken.”

Scholen vallen buiten de boot

Sinds de lancering van het Masterplan basisvaardigheden in 2022 wordt de subsidiepot in elke ronde ruimschoots overschreden. Er is werk aan de winkel rondom het versterken van de basisvaardigheden en veel scholen willen hiermee aan de slag. Helaas vallen door het beperkte bereik van de subsidieregeling veel scholen buiten de boot.

Er kleven meer nadelen aan de subsidieregeling. Ook voor de scholen die wél in aanmerking zijn gekomen. Weima: ,,Met name de scholen uit de eerste en tweede subsidieronde komen hierdoor in de knel. Na twee jaar stopt de subsidie en de structurele bekostiging volgt pas per 1 januari 2027. Dit betekent dat zij de tussentijd moeten zien te overbruggen en dit is niet voor iedere school mogelijk. Sterker nog, dit kan soms zelfs tot gevolg hebben dat zij tijdelijk personeel moeten ontslaan. Onwerkelijk, zeker in deze tijden van schaarste.”

Lichtpuntjes

De Kamerbrief bevat ook twee lichtpuntjes. Zo is er eindelijk duidelijkheid is over de hoogte van de bekostiging. Per 1 januari 2027 ontvangen scholen 182 euro per leerling per jaar. Ook spreekt de PO-Raad haar waardering uit voor de voortgang rondom de curriculumherziening. Hierdoor wordt de opdracht aan het onderwijs duidelijker en ligt er een kans om de samenhang in het onderwijsaanbod te versterken. Dit vraagt om helderheid over de status van de referentieniveaus. In het voorjaar van 2025 moet een advies van SLO helderheid geven over de aansluiting van de referentieniveaus op de kerndoelen.

Onderbouwd zichtbaar maken

De PO-Raad is groot voorstander van evidence informed onderwijs. De sectorvereniging waardeert de inzet van scholen voor het versterken van het evidence informed werken. Toch plaatst de PO-Raad kritische kanttekeningen bij de gekozen aanpak in het Masterplan basisvaardigheden. Bij de start van het masterplan is aangegeven dat de trendbreuk na 1 jaar zichtbaar zou zijn. Tot nu toe ontbreekt het aan enige wetenschappelijke onderbouwing daarvoor. De PO-Raad nodigt het ministerie van OCW dan ook uit om dit zichtbaar te maken.

,,Het Masterplan is helaas geen uniek voorbeeld. Ook rondom het sturingsvraagstuk ontbreekt het aan wetenschappelijke onderbouwing. Politieke keuzes zijn niet evidence informed, maar lijken te worden aangestuurd vanuit de onderbuik. Regelmatig worden meningen als feiten gepresenteerd”, aldus Weima.  

Versnippering tegengaan

Om het onderwijs evidence informed te verbeteren is een landelijke en regionale kennisinfrastructuur nodig. Hiermee wordt kennis ontsloten die aansluit op de vragen uit de onderwijspraktijk, wordt versnippering tegengegaan en wordt kennis vindbaar en toepasbaar voor leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals. 

Meer lezen?

Download de vierde voortgangsbrief Masterplan Basisvaardigheden
 

 

Meisje in in een boek aan het lezen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten