Nieuws

Subsidieregeling basisvaardigheden via loting toegekend

Het animo voor de subsidieregeling basisvaardigheden is vele malen groter dan het beschikbare budget, dit blijkt uit de Kamerbrief van minister Wiersma. Van de ruim 4100 aanvragen uit het primair onderwijs zijn er 516 toegekend. Hiervan krijgen 54 scholen ondersteuning van een basisteam. De PO-Raad pleit voor een duurzame, structurele aanpak. 

Eerder uitte de sectorvereniging al haar kritiek op de subsidiegedreven aanpak in het onderwijs. De een na de andere tijdelijke subsidieregeling wordt uit de grond gestampt. De subsidieregeling basisvaardigheden, de Rijke Schooldag, de Regionale Aanpak Personeelstekort en het NPO zijn slechts enkele voorbeelden. 

Uiteraard is de PO-Raad blij dat het kabinet in het primair onderwijs wil investeren. Maar tijdelijke subsidies dragen niet bij aan het duurzaam versterken van het onderwijs. Zeker niet wanneer deze via een loting voor een beperkte groep scholen beschikbaar komen. De PO-Raad pleit daarom voor een doelmatige en effectieve inzet van middelen, daar waar deze het hardst nodig zijn. 

Heldere doelen en monitoring

Ook onderstreept de PO-Raad het belang van heldere doelen wat betreft de monitoring van het programma basisvaardigheden. Dit draagt bij aan de evaluatie van de doelmatigheid van het programma. Hierbij moet zorgvuldig gekeken worden naar het beperken van de verantwoordingslast voor scholen. Tot slot waarschuwt de PO-Raad voor te veel nadruk op toetsing. Het risico van ‘teaching to the test’ ligt op de loer. Dit kan leiden tot versmalling van het onderwijs, terwijl het onderwijs een brede opdracht heeft. 

Wat dan wel? 

Structurele investeringen, onderbouwd door een langetermijnvisie en gericht op een duurzame aanpak met ruimte voor scholen om zelf de lerende cultuur te versterken. Bijvoorbeeld door de samenwerking met lerarenopleidingen en andere kennisinstellingen te intensiveren. Lees meer in ons artikel: geef het onderwijs zelf de hoofdrol in het Masterplan. Een goed voorbeeld is de Adviesgroep Basisvaardigheden, bestaande uit schoolbestuurders. Zij buigen zich, in samenspraak met wetenschappers, over een heldere probleemanalyse en aanbevelingen voor duurzame versterking van de basisvaardigheden in de sector. 

Ondersteuningsaanbod PO-Raad

De PO-Raad wijst scholen die niet zijn ingeloot op haar ondersteuningsaanbod. Vanuit het programma Goed Worden, Goed Blijven biedt de PO-Raad ondersteuning aan onvoldoende en zeer zwakke scholen en onvoldoende schoolbesturen. Sinds de start in 2009 heeft het programma ongeveer 700 scholen en 60 schoolbesturen geholpen met het op orde brengen van de onderwijskwaliteit. 

Heeft jouw school de basis op orde, maar liggen de onderwijsresultaten gevaarlijk dicht bij de signaleringswaarde, of net daaronder? Dan kun je gebruik maken van het ondersteuningstraject 'Goed Worden, Goed Blijven Plus' om hieraan te werken. 

Voor scholen die zich zorgen maken over de onderwijsresultaten en hieraan willen werken, zijn daarnaast welkom op een van de vijf bijeenkomsten ‘Geef een impuls aan jouw onderwijskwaliteit in één dag’ of deel kennis met je collega’s van andere scholen in een van de Kennisgroepen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten