Nieuws

Veel leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte? School soepeler beoordeeld

Basisscholen die relatief lage eindtoetsresultaten halen, worden hier voortaan minder op afgerekend wanneer zij veel leerlingen tellen die extra ondersteuning nodig hebben. De Inspectie van het Onderwijs heeft meer mogelijkheden gekregen om scholen dan soepeler te beoordelen.

Op basis van haar zogenoemde ‘discretionaire bevoegdheid’ kan ze dan een uitzondering maken. De school in kwestie kan dan alsnog een voldoende beoordeling krijgen terwijl ze qua leerresultaten in feite onder de minimumnorm scoort. Wel moet de school aantonen dat ze het beste uit de kinderen heeft gehaald. De inspectie bepaalt zelf of een school ‘veel’ leerlingen telt die extra ondersteuning nodig hebben en dus soepeler kan worden beoordeeld.

De PO-Raad is blij met de maatregel omdat hiermee meer recht wordt gedaan aan scholen die zich hard inspannen om deze leerlingen op te vangen en uit te dagen.

De volledige regeling is te lezen in de Staatscourant en gaat per direct in. De maatregel vloeit voort uit afspraken in het regeerakkoord.

Bijeenkomsten eindtoets en schooladvies

De eindtoets is ook breder onderwerp van gesprek. Dit jaar wordt de Wet toetsing geëvalueerd. Vooruitlopend hierop wil de PO-Raad de discussie voeren over de rol van de eindtoets en het daarbij behorende schooladvies. Ze organiseert hiervoor in april drie gesprekstafels voor leden en een bredere bijeenkomst. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.