Nieuws

Waarom het niet erg is dat meer scholen ‘zwak’ zullen worden

Zwakke scholen zijn steeds zeldzamer geworden in Nederland, maar hun aantal zal de komende tijd weer stijgen. Dat voorspelt Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van de Inspectie voor het Onderwijs vandaag in dagblad Trouw.  De oorzaak van de verwachte stijging: Vanaf 1 augustus 2017 gaat de inspectie een nieuwe vorm van toezicht hanteren. De PO-Raad vindt het dan ook weinig zinvol om het aantal ‘zwakke’ scholen straks te vergelijken met het aantal ‘zwakke’ scholen nu. 

In het vernieuwde toezicht zal de inspectie niet meer alleen naar de leeropbrengsten kijken, maar bijvoorbeeld ook naar de veiligheid en het zicht op de ontwikkeling van leerlingen. Het verhaal van de school zal belangrijker worden. Die verandering wordt door zowel de inspectie zelf, de politiek als de onderwijssector omarmd, al zal het voor alle partijen ook wennen zijn, benadrukt de PO-Raad.

Gevarenzone

Volgens de laatste cijfers uit 2016 heeft 1,7 procent van de basisscholen het oordeel ‘zwak’ en 0,2 procent ‘zeer zwak’. ‘Zwak’ gaat in het nieuwe toezicht ‘onvoldoende’ heten. Daarnaast blijft het oordeel ‘zeer zwak’ bestaan. Vogelzang in Trouw: 'Als de prestaties van leerlingen bijvoorbeeld jaar in, jaar uit sterk achterblijven bij wat je van die specifieke kinderen, op die school, zou mogen verwachten, zit je in de gevarenzone. Komen daar nog andere problemen bij, bijvoorbeeld dat de veiligheid te wensen overlaat of dat de leraren niet erg professioneel lesgeven of niet weten hoe het met de leerlingen gaat? Dan dreigt de beoordeling zeer zwak.'

Vogelzang denkt dat scholen door het nieuwe toezichtkader op de lange termijn hun ambities beter kunnen waarmaken. Ook de PO-Raad is positief over het vernieuwde toezicht en ziet dit als kans om als sector weer regie te nemen op de eigen onderwijskwaliteit. Dat het aantal ‘zwakke’ scholen in eerste instantie zal stijgen, lijkt echter onvermijdelijk. De PO-Raad wijst erop dat dit niet per se iets zegt over feitelijke veranderingen in de kwaliteit van de scholen. Wel kan het zaken blootleggen die in het verleden onder de radar van de inspectie bleven, maar waar een school nu echt mee aan de slag moet. Dat laatste ziet de PO-Raad als winst, maar zij benadrukt dat het dus niet zinvol is om het huidige aantal ‘zwakke’ scholen te vergelijken met het aantal ‘zwakke’ scholen na 1 augustus aanstaande.  

Bestuur wordt eerste aanspreekpunt

Een andere belangrijke verandering is dat de inspectie in de toekomst met haar toezicht begint bij schoolbesturen. Het bestuur moet laten zien hoe het de kwaliteitszorg en financiën voor zijn scholen heeft geregeld. Er zal altijd een verificatie onderzoek plaatsvinden onder een aantal scholen van het bestuur. Heeft het bestuur de kwaliteitszorg en financiën niet op orde of loopt een school bijvoorbeeld het risico zwak of zeer zwak te worden, zal de inspectie vervolgens ook gericht de betreffende scho(o)l(en) bezoeken. Daarnaast zullen alle scholen eens per vier jaar door de inspectie bezocht worden in het kader van een thematisch onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van sociale veiligheid.

Stimulerende taak

De inspectie krijgt in het nieuwe toezicht naast het vellen van het oordeel ‘voldoende’, ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ (op basis van de wettelijke deugdelijkheidseisen) ook een stimulerende taak om dat wat goed gaat verder te helpen verbeteren. Eigen ambities en het ontwikkelen van een verbetercultuur staan daarbij centraal. Een schoolbestuur kan daarbij zelf aangeven dat ze wil dat de inspectie een bepaalde school bekijkt. Hoewel scholen dus alleen op verzoek van het eigen bestuur het label ‘goed’ kunnen krijgen, vindt de PO-Raad dit nog steeds een risico, want: Wat is goed? Wordt ‘goed’ straks het nieuwe ‘voldoende’? En is zo’n label voor scholen de juiste prikkel?

Werkdagen voor risicoscholen

Heeft uw school dit jaar voor de tweede keer op rij onvoldoende eindopbrengsten? Of maakt u zich zorgen over de kwaliteit van de school? Maak dan gebruik van het ondersteuningsaanbod voor risicoscholen van de PO-Raad.

Meer over het vernieuwde toezicht