Nieuws

Wat er verandert met het nieuwe inspectietoezicht

Wat verandert er in het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs? Bent u schoolbestuurder en weet u het antwoord op deze vraag niet, lees dan verder. De inspectie publiceerde deze week een nieuwe brochure om alle schoolbesturen voor te bereiden op de aanstaande veranderingen zodat zij zich hierop goed kunnen voorbereiden.

Wat verandert er?

Het nieuwe inspectietoezicht houdt kort gezegd in dat de Inspectie van het Onderwijs niet langer alleen alle scholen bezoekt maar met haar toezicht begint bij schoolbesturen. Het bestuur moet daarbij laten zien hoe het de kwaliteitszorg voor zijn scholen heeft geregeld. Het schoolplan vormt daarbij het uitgangspunt. Heeft het bestuur dit niet op orde of loopt een school bijvoorbeeld het risico zwak of zeer zwak te worden, zal de inspectie vervolgens ook de betreffende scho(o)l(en) bezoeken. De waarborgfunctie van de inspectie blijft onveranderd. De norm voor basiskwaliteit is dat een bestuur en zijn scholen voldoen aan de deugdelijkheidseisen rond de onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het financieel beheer.

De inspectie heeft daarnaast een stimulerende taak om dat wat goed gaat verder te helpen verbeteren. Eigen ambities en het ontwikkelen van een verbetercultuur staan centraal. Een schoolbestuur kan daarbij zelf aangeven dat ze wil dat de inspectie een bepaalde school bekijkt. Een school kan dan ook een gedifferentieerd eindoordeel krijgen en het label ‘goed’ krijgen.

Zeventig schoolbesturen zijn in 2016 gestart met het nieuwe kader. Op 1 augustus 2017 gaat het voor álle besturen gelden.

Meer informatie

De Inspectie van het Onderwijs biedt op haar website een uitgebreid overzicht van de veranderingen. Naast de brochure vindt u er een overzicht van de nieuwe regels in een notendop, het nieuwe toezichtskader zelf en een viereneenhalf minuten durend filmpje waarmee u snel op de hoogte bent.

Wat vindt de PO-Raad van het nieuwe inspectietoezicht? Lees het in dit artikel.