Nieuws

“We moeten meer de balans zoeken tussen wat goed is voor het kind, de groep én de leraar”

Scholen die een onvoldoende oordeel van de inspectie willen voorkomen kunnen een beroep doen op het ondersteuningsprogramma Goed Worden Goed Blijven plus. Hoe ervaren scholen dit en wat levert het op? Een gesprek met intern begeleider Irene Neelis en schoolleider Thijmen Krikke van OBS ’t Swannestee in Langweer. 

“Bij het themaonderzoek passend onderwijs van de inspectie kwamen we goed uit de bus, de audits waren prima en toch bleven de opbrengsten onder de signaleringswaarde”, zo trapt Neelis af. “Dus besloten we ons aan te melden voor Goed Worden Goed Blijven plus om boven tafel te krijgen waar de schoen wringt. Iemand met een frisse blik van buiten die voor een langere periode met ons meekijkt.” 

“Het voelde ook niet als een bedreiging voor de collega’s”, vult Krikke aan. De kwaliteitszorg, zorgstructuur en het didactisch handelen waren op orde, maar toch haalden we niet de gewenste opbrengsten. De collega’s vroegen zich ook af waar dat aan ligt en waren net zo benieuwd naar de uitkomsten.”    

“Samen met Annie Minnema (adviseur Goed Worden Goed Blijven) zijn we vijf keer de groepen in geweest, in combinatie met training aan het team.”, vult Neelis aan. “Maar vooral de reflectiegesprekken waren waardevol. Niet vanuit wat niet goed gaat, maar meer gericht op wat juist goed gaat en waarom je de dingen doet zoals je ze doet.” 

“Voor sommigen was het in het begin best spannend. Het is toch ongemakkelijk als Annie, Thijmen en ik achter in je klas zitten. Maar in de loop van het schooljaar werd het meer gewoon. Het besef kwam dat het niet ging niet om een oordeel vellen, maar om nieuwsgierig te zijn en vooral met zijn allen doorontwikkelen.” 

Balans vinden

“Het belangrijkste inzicht? Wij zijn een kleine dorpsschool en hierdoor geneigd om alle kinderen een passende plek bieden. Vaak lukt dit, maar soms vraag je je af of het allemaal echt haalbaar is geweest. Sommige kinderen leggen een enorme druk op de tijd en energie van de leraar, dit gaat soms ten koste van de effectieve leertijd van andere leerlingen.” 

Krikke: “De focus meer lag op kinderen met lage prestaties in plaats van die boven gemiddeld presteren. Als bij ons een van de zes leerlingen onvoldoende presteert, halen we onze signaleringswaarde op 1F niet. Je hebt de meer begaafde kinderen ook nodig voor je opbrengsten.”  

“We moesten meer de balans zoeken tussen wat is goed voor het kind, wat is goed voor de groep en wat is goed voor de leraar. Annie durfde ons die vragen te stellen en door te prikken, waar zit nou die balans?”, vult Neelis aan. 

Meerwaarde van de adviseur

“De meerwaarde is ook een stukje bewustwording en verrijking van mijn eigen kennis. Als IB’er ga je eigenlijk nooit met een expert de klas in. Ik kijk meer naar leerlingenzorg, interactie en het coachende perspectief en Thijmen vanuit kwaliteitsbewaking. Wanneer je een jaar met een expert meeloopt leer je op een andere manier kijken. Hoe vlieg je dit nou aan om de gewenste ontwikkeling teweeg te brengen?” 

“Bijvoorbeeld door een ander instructiemodel te hanteren. Met hetzelfde doel voor alle leerlingen zonder lagere eisen te stellen. Vanuit directe instructie stromen ze door naar verdieping, verrijking of pluswerk. En de laatste twintig procent kan met elkaar aan de instructietafel aan het doel werken. Zo komen leerlingen op hun eigen leertraject en daar hebben ze ook aparte instructie voor nodig. We leerden kritisch te kijken naar hoe we ons onderwijs hebben georganiseerd, en daar zijn eye-openers ontstaan.”

“We hebben een jaar lang begeleiding gehad, maar we zijn er nog niet”, reageert Krikke. “Je krijgt ook nieuwe collega’s in het team die het EDI (Expliciete Directie Instructie) model nog niet kennen en er nu mee beginnen. Hoe zit het model in elkaar, wat maakt het nou zo effectief en hoe vertalen we dat naar de eigen praktijk? Hier moet je ook wel twee tot drie jaar voor nemen met het team en daar zitten we nu middenin. Annie heeft het inmiddels vol vertrouwen overgedragen aan Irene. Zij bereidt dit heel goed voor, de teambijeenkomsten voor het komende jaar zijn al gepland en ook een andere school binnen Ambion sluit hierbij aan.” 

Open en eerlijk traject 

“Toen de inspecteur tijdens een inspectiebezoek in 2019 hoorde dat wij ons aangemeld hadden, gaf hij aan dat het een pittig traject zou zijn. Zo hebben wij dit niet ervaren. Het was een open en eerlijk traject. De verwachtingen zijn over en weer uitgesproken, het plan is samen gemaakt en vervolgens goed in de tijd weggezet. We hebben bruikbaar advies gekregen, onder goede begeleiding en het vertrouwen om het zelf voort te zetten.”

“Het enige dat is tegengevallen is dat het soms lastig plannen was”, vult Neelis aan. “Annie was hier op donderdag, en een deel van het lerarenteam was dan vrij. We nemen het nu op via Teams, zodat iedereen het nog terug kan kijken. We zien ook dat dat volop gebeurt, leraren krijgen inspiratie en gaan ermee aan de slag.”

“Wat ik scholen die twijfelen aan wil raden? Ga er positief in want het is juist fijn dat iemand meekijkt. Als het je niet lukt om de gewenste resultaten te halen moet je je eigen feedback gaan regelen. Wanneer iemand van buitenaf een of twee dagen komt kijken is het vaak lastig om de vinger op de zere plek te leggen. Annie heeft onze hele organisatie doorgespit, en kreeg zo boven tafel waarom dat laatste stukje niet goed was. Eigenlijk gun ik het iedereen, de spiegel voorhouden is zo fijn.”

Kwaliteit van onderwijs

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten