Webinar

Webinar | De rol van de schoolleider bij de verbetering van het leesonderwijs

7 december 2023
15:30 - 16:30

Online

Aanmelden
Organisator(s)
i.s.m. PO-Raad
Interessant voor
Schoolleiders

De Kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen laat zien dat er, naast leraren, bestuurders en leescoördinatoren een belangrijke rol is weggelegd voor schoolleiders bij de verbetering van het leesonderwijs.

Tijdens het webinar licht Mirjam Snel (voorzitter Kennistafel Effectief Leesonderwijs) de Kwaliteitswaaier toe. Schoolleiders Mark Brijan (VO – de Marke) en Linda Pereboom (PO – Cazemierschool) vertellen hoe zij in hun rol als schoolleider werken aan het bevorderen van het leesonderwijs op school.