Nieuws

Win-win-win: Scholieren verzorgen stuk onderwijs op Bossche Signumscholen

Basisschoolleerlingen krijgen een-op-een begeleiding bij hun persoonlijke leerdoelen, middelbare scholieren worden warmgemaakt voor de pabo en pabostudenten doen didactische ervaring op. In Den Bosch leidt een plan dat po, vo en hbo samen uitwerkten tot een win-win-winsituatie. ,,En het is zo simpel te realiseren, elders in het land kunnen ze dit ook.”

Het was Jan Heijmans, bestuurder van Signum, die op rector Jean Wiertz van het Sint-Janslyceum afstapte. Zijn voorstel: diens scholieren laten trainen door pabostudenten om vervolgens zijn basisschoolleerlingen te begeleiden. Klinkt heel simpel, is ook heel simpel, zegt de rector. ,,Elders in het land kunnen ze dit ook. Je kunt heel veel beren op de weg zien, maar binnen vijf minuten zeiden we: we gaan dit gewoon doen. En ook de afspraak met Hogeschool Fontys verliep soepel.”

Bijbaan met winst

In de praktijk ging het zo: voor de zomervakantie selecteerde Signum drie scholen die wilden meedoen. Op het Sint-Janslyceum werden intussen bovenbouwscholieren uitgenodigd te solliciteren op een nieuwe bijbaan: leerlingen ondersteunen tegen een uurtarief dat 10% hóger ligt dan wat ze bij de supermarkt om de hoek verdienen. Die scholieren moesten een motivatiegesprek voeren. Negen werden er vervolgens getraind door pabostudenten van Fontys, die daaraan voorafgaand weer instructies kregen van hun pabodocent en Cindy Montérie, projectleider van deze Kennisclub bij Signum. 

Sinds de zomervakantie begeleidt elk van de negen scholieren drie basisschoolleerlingen, dus 27 in totaal. Ze werken 10 uur per week voor dit project: drie uur op de basisschool zelf en de rest in online begeleiding waarvoor ze zelf afspraken maken met ‘hun’ leerlingen. 

Verantwoordelijkheid blijft waar die hoort

Over de voorwaarden hebben de drie partijen heldere afspraken gemaakt: De scholieren zijn goed geschoold in de basis van didactiek, ze verbinden zich voor een halfjaar aan dit project, Fontys levert een coach bij wie de scholieren met vragen terechtkunnen, alle partners moeten zich flexibel blijven opstellen en de verantwoordelijkheid voor de leerlingen blijft liggen waar die hoort: bij de leerkracht en ib’er. 

De kinderen worden gezien

Het project moet de kansengelijkheid van kinderen vergroten, vertelt Montérie (die ook kwaliteitszorgmanager is op KC De Kwartiermaker). Haar leerlingen stelden, in overleg met hun leerkracht en ib’er, hun eigen leerdoelen vast. ,,De één wil leestekens of staartdelingen beheersen, de ander beter worden in begrijpend lezen, maar er is er ook één die wil weten welke sportclub goed voor hem zou zijn. Het belangrijkste van het hele project is: de kinderen worden gezien. Door min of meer een leeftijdsgenoot die op hun belevingswereld kan aansluiten.”

Onderwijs helpt onderwijs

En wie gaat dat betalen? ,,Nou, geld is het probleem niet”, zegt Wiertz. Omdat het om begeleiding gaat van basisschoolleerlingen uit vooral sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen, wilde Stichting Leergeld financieren. Het charitatieve Lionsclub ’s-Hertogenbosch Bastion droeg een flink bedrag bij via een fundraising. ,,Mensen, dat is het probleem”, vervolgt Wiertz. ,,Alle drie de partners doen hun eigen personele inzet om niet. In deze periode van personeelstekort vind ik dat we als onderwijs, onderwijs moeten helpen. Ál die commerciële bureaus die hun diensten aanbieden... Het mooie van dit plan vind ik dat we ons als primair, voortgezet en hoger onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor kansengelijkheid en het lerarentekort.”

Natuurlijk zijn er kinderziektes: een leerling die niet voor een online afspraak komt opdagen, gepuzzel met roosters… Maar enthousiasme overheerst. Montérie: ,,De leerlingen die wij selecteerden kunnen goed een maatje gebruiken bij de overgang naar het vo. Het gaat niet alleen om hun cognitieve ontwikkeling, die gaat hand in hand met persoonlijke ontwikkeling. Peer-leren helpt. We zien ze snel succeservaringen opdoen en zijn blij met kleine stapjes. Een jongetje bijvoorbeeld dat erg op zichzelf is en de overstap naar het vo heel spannend vindt heeft gevraagd of de scholier die hem begeleidt mee wil gaan middelbare scholen kijken. Dat is winst.”

Knutselen