Aan de slag

Zo gebruik je het model Regie op Onderwijskwaliteit

Wil je een helder beeld van wat onderwijskwaliteit betekent voor jou, je school, bestuur of de Raad van Toezicht? Gebruik het model Regie op Onderwijskwaliteit. Hieronder vind je een leidraad om aan de slag te gaan met dit denk- en gesprekskader. 

Het model bestaat uit vier pijlers die het proces rond onderwijskwaliteit weergeven: definiëren, zicht hebben, werken aan en verantwoorden. Deze pijlers zijn uitgewerkt in kernvragen en hulpvragen waarmee je met je team aan de slag kan. Wat is voor jullie kwaliteit? En hoe ga je daarmee aan de slag in de praktijk?

Je loopt daarbij steeds drie niveaus af: dat van de leerlingen, het schoolteam en het bestuur, en vice versa. Het is een cyclisch proces. Bij welke pijler je begint, maakt niet uit. Je kunt starten bij die pijler die voor jouw organisatie op dit moment het meest relevant is en van daaruit verder gaan. Inspiratie nodig? Bekijk deze vier werkvormen voor het model.  

Bepaal vooraf: wat is jullie opgave? 

Voordat je aan de slag gaat, is het goed om na te denken over de opgave van jouw onderwijsorganisatie. Deze is bepalend voor je ambities. Wat die opgave is,  komt voort uit de (maatschappelijke) vraagstukken die spelen in  de omgeving.  Ook de kenmerken van de leerlingen zijn van invloed. Tot slot is het belangrijk om vooraf na te denken met wie je in en om de organisatie het gesprek aangaat over onderwijskwaliteit.

De vier pijlers met kernvragen en hulpvragen

1. Definiëren

Kernvraag: Hoe definiëren we onderwijskwaliteit?

 • Opleiding – Waartoe leiden we leerlingen op? 
 • Identiteit - Welke rol speelt identiteit in ons onderwijs en wat betekent dat voor onze ambities? 
 • Socialisatie – Welke waarden, normen en gebruiken willen we onze leerlingen meegeven zodat zij volwaardig kunnen meedoen in de samenleving? 
 •  Persoonsvorming – wat hebben onze leerlingen nodig om zicht te krijgen op: wie ben ik? Wat wil ik (worden)?, wat vind ik belangrijk? En hoe wil ik omgaan met anderen? 
 •  Kwalificatie -  Met welke kennis en vaardigheden willen wij onze leerlingen toerusten zodat ze volwaardig kunnen meedoen in de samenleving? 

2. Zicht hebben

Kernvraag: Op welke manier hebben we zicht op onderwijskwaliteit? 

 • Welke hulpmiddelen of werkwijzen gebruiken we of willen we gebruiken om onderwijskwaliteit in beeld te krijgen en waarom? 
 •  Welke eisen stellen we aan de kwaliteit (validiteit en betrouwbaarheid) van de instrumenten waarmee we onderwijskwaliteit in beeld brengen en waarom? 
 •  Hoe helpen de instrumenten en werkwijzen die we nu al gebruiken ons daadwerkelijk zicht te krijgen op onderwijskwaliteit? 
 •  Hoe krijgen we zicht op merkbare en meetbare opbrengsten van ons onderwijs? 

3. Werken aan 
Kernvraag: Op welke manier werken we aan onderwijskwaliteit? 

 •  Wat vragen we van onze medewerkers in hun didactisch en pedagogisch handelen en hun bijdrage aan school/onderwijsontwikkeling? 
 • Wat vraagt het werken aan kwaliteit aan leiderschapsstijl(en) op verschillende niveaus in de organisatie? 
 • Hoe betrekken we de maatschappelijke omgeving bij ons onderwijs?
 • Hoe zorgen we dat we steeds evalueren hoe we werken aan onderwijskwaliteit zodat we die kwaliteit steeds verder kunnen verbeteren? 
 • Hoe werken we samen met ouders en ketenpartners? 
 • Wat voor schoolgebouw en materieel hebben wij nodig om onderwijskwaliteit te kunnen bieden? 
 • Wat vraagt het werken aan kwaliteit van het handelen van ons bestuur, de bestuurlijke staf en van schoolleiders? 
 • Hoe zorgen we ervoor dat onze mensen en middelen zo worden ingezet dat het de onderwijskwaliteit verbetert? 

4. Verantwoorden

Kernvraag: Hoe verantwoorden we ons over de onderwijskwaliteit? 

 • Hoe voeren we de dialoog met medewerkers, ouders en andere belanghebbenden in onze omgeving? 
 • Wanneer voeren we de dialoog met medewerkers, ouders en andere belanghebbenden in onze omgeving? 
 • Waarover voeren we de dialoog met medewerkers, ouders en andere belanghebbenden in onze omgeving? 
 • Hoe verwerken we de opbrengsten van de dialoog met alle belanghebbenden in onze omgeving bij het verder definiëren en verbeteren van de onderwijskwaliteit? 

Downloads

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten