blinde jongen in de klas

Passend onderwijs

Iedere leerling moet de kans krijgen om zijn of haar talent te ontwikkelen. Ook als het kind extra ondersteuning nodig heeft vanwege een leerprobleem, een beperking of hoogbegaafdheid. Die ondersteuning moet snel beschikbaar zijn, zo dicht mogelijk bij huis, zonder bureaucratische toewijzingsprocedures en in afstemming met jeugdhulp. Samenwerken - met andere scholen, gemeenten en zorg - is daarvoor de sleutel.

De PO-Raad helpt schoolbesturen om deze samenhang vorm te geven, op weg naar meer inclusief onderwijs.

Passend onderwijs voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

Scholen en schoolbesturen moeten maatwerk kunnen bieden.

Samenwerking zorg & onderwijs

Passend onderwijs aanbieden kunnen scholen niet alleen.