Bijeenkomst

24-uursbijeenkomst | Buiten de lijntjes

3 november 2022
11:00 - 12:30

De Bilderberg
Oosterbeek

Organisator(s)
i.s.m. PO-Raad
Interessant voor
Bestuurders
Bovenschoolse staf
Overig
Schoolleiders

Samenwerkingsverbanden hebben voortdurend te maken met ‘lijntjes’. Lijntjes tussen ‘waar we over gaan’ en ‘waar we niet over gaan’. Denk aan de financiële lijntjes die de ministeries tussen de samenwerkingsverbanden en de gemeenten hebben getekend en aan de lijntjes tussen de leidinggevenden van het samenwerkingsverband en de schoolbestuurders. Last but not least, onze extra opdracht rondom leer = ontwikkelrecht noopt ons ook om de lijntjes op te zoeken. Waar liggen die lijntjes? En, wanneer kleuren we er buiten? ‘Buiten de lijntjes’ is dan ook hét thema van de 24-uurbijeenkomst op 3 en 4 november 2022 voor leidinggevenden en beleids- en staffunctionarissen samenwerkingsverbanden bij De Bilderberg in Oosterbeek.

Op dag 1 draait het om wettelijke lijntjes. Waarom hebben we een route naar inclusiever onderwijs en wat betekent dat op nationaal, regionaal en lokaal niveau? Naast het beantwoorden van deze vragen formuleren wij concrete adviezen aan OCW en VWS, samenwerkingsverbanden, scholen en gemeenten. Een boswandeling maakt onderdeel uit van het programma, dus vergeet niet om je wandelschoenen mee te nemen! Op dag 2 gaat Ismail Aghzanay, docent Engels, trainer, coach en gastspreker, in zijn keynote in op 100 manieren om buiten de lijntjes te kleuren. We sluiten deze 24-uursbijeenkomst af met speeddates waarin we uitwisselen waar we zelf buiten de lijntjes hebben gekleurd.

Meer info en aanmelden?

Lees meer op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.