Online bijeenkomst

Aan de slag met een beknopt schoolondersteuningsprofiel in de Vensters schoolgids (voor Scholen op de kaart)

19 mei 2022
19:30 - 21:00
Organisator(s)
i.s.m. PO-Raad
Interessant voor
Overig

De Landelijke Beroepsgroep Begeleiders Onderwijs (LBBO) organiseert samen met Steunpunt Passend Onderwijs en Vensters van de PO-Raad een gratis online bijeenkomst voor begeleiders in het onderwijs.

Korte inhoud van de lezing

Het SOP; van een papieren tijger naar een levend document. Hoe kom je tot een beknopt maar inhoudelijk sterk en begrijpelijk schoolondersteuningsprofiel in je schoolgids?

De indicator “Ondersteuning van leerlingen” binnen Vensters is vernieuwd. De vernieuwde indicator moet er onder andere voor zorgen dat informatie over de extra ondersteuning die een school biedt beter vindbaar en leesbaar is voor ouders. De indicator in Vensters is aangepast aan de hand van toekomstige wetgeving over het beschrijven van de extra ondersteuning die een school te bieden heeft in de schoolgids. Door deze indicator in te vullen krijgen ouders per aandachtsgebied zicht op de extra ondersteuning die een school kan bieden via de digitale schoolgids en scholen op de kaart.

Opbrengst aan het eind van de avond

Aan het eind van de avond heb jij:

  • Informatie verkregen over de wettelijke vereisten van het SOP en de vernieuwde indicator.
  • Het onderdeel Ondersteuning van leerlingen gevuld voor de Vensters schoolgids en Scholen op de kaart.
  • Handvatten en tips bij het schrijven voor ouders.

Bedoeld voor

Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals die te maken hebben met het Schoolondersteuningsprofiel en gebruik (willen) maken van Vensters: intern begeleiders, ambulant begeleiders, jonge-kindspecialisten, gedragsspecialisten, beeldbegeleiders, specialisten begaafdheid.

Sprekers

Marlies Peters – Projectleider Steunpunt Passend Onderwijs po-vo (PO-Raad)
Evelien van den Broek – Projectmedewerker Steunpunt Passend Onderwijs po-vo (PO-Raad)
Marlies Snijders – Trainer Vensters (PO-Raad)
Aviva Bosma – Product Owner Vensters en Scholen op de kaart (PO-Raad)

Voorkennis

Geen voorkennis vereist, gebruik en voorkennis van Vensters is handig.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden op de website van LLBO.