Nieuws

Aangepaste indicator Scholen op de kaart: inzicht in extra ondersteuning

Steunpunt Passend Onderwijs en team Vensters hebben samen met een werkgroep van onderwijsprofessionals hard gewerkt om de indicator ‘Ondersteuning van leerlingen’ op Scholen op de kaart te vernieuwen.

Schoolondersteuningsprofiel niet goed vindbaar

Aanleiding hiervoor was de Evaluatie Passend Onderwijs, waaruit blijkt dat scholen het schoolondersteuningsprofiel (SOP) ervaren als een ‘papieren tijger’. Daarnaast zou het document weinig steun zijn voor ouders: het SOP is niet altijd goed vindbaar, weinig informatief en veel ouders kennen het bestaan ervan niet.

Wetsvoorstel

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een wetsvoorstel om het SOP op te nemen in de schoolgids. De indicator in Vensters is aangepast aan de hand van toekomstige wetgeving over het beschrijven van de extra ondersteuning die een school biedt in de schoolgids.

Concreet betekent de aanpassing voor het SOP op Scholen op de kaart dat de informatie over de extra ondersteuning voor scholen beter te omschrijven is. Voor ouders is de informatie beter te vinden én te begrijpen.

De vernieuwde indicator is vanaf nu beschikbaar.

Online schrijfsessie voor scholen

In samenwerking met de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders Onderwijs (LBBO) organiseren we een workshop waarin scholen aan de slag gaan met het schrijven van een goede toelichting in de vernieuwde indicator. We bespreken hier de belangrijkste aandachtspunten over het duidelijk en aantrekkelijk schrijven voor ouders. Hiermee zet een school de extra ondersteuning die ze bieden kort en helder op Scholen op de kaart en in de Vensters schoolgids.

De workshop is online op donderdag 19 mei van 19.30 tot 21.30 uur. Scholen kunnen zich hier aanmelden.

Scholen op de kaart

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten