Nieuws

Algemeen Dagblad: 'Ouderbijdrage school steeds hoger'

Het Algemeen Dagblad en diverse regionale kranten schrijven dat de vrijwillige ouderbijdrage op zowel basisscholen als middelbare scholen de afgelopen vijf jaar is gestegen. Het zou gaan om enkele tientjes per kind. 

In een reactie heeft de PO-Raad laten weten dat zij benieuwd is naar de oorzaken van de stijging. Waarschijnlijk speelt inflatie een rol, pretparken en dierentuinen zijn niet goedkoop. En het maakt duidelijk dat de ouderbijdrage een bittere noodzaak is omdat de basisbekostiging tekortschiet.
Hoe dan ook is de ouderbijdrage zaak van de medezeggenschapsraad, ouderraad en de school,  Een schoolbestuur heeft hier maar beperkt invloed op.

De PO-Raad benadrukt dat het altijd om een vrijwillige ouderbijdrage moet gaan en dat kinderen nooit de dupe mogen worden als hun ouders niet betalen. We vinden dat de overheid ervoor moet zorgen dat scholen fatsoenlijk bekostigd worden, zodat een vrijwillige ouderbijdrage überhaupt niet nodig is.

We zien overigens dat het vaak scholen met een bijzondere onderwijsfilosofie zijn die hogere bijdrages vragen. Dat vinden we onwenselijk omdat dit segregatie in de hand werkt.

Een samenvatting van deze reactie is opgenomen in de krant.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten